PL EN


2013 | 20 | 33-47
Article title

I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji

Content
Title variants
EN
I (XIV) Synod of Warmia Archdiocese (2006-2012). The mission of Warmia local Church in the New Evangelization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Archidiecezja Warmińska po osiemdziesięciu latach przeżyła zwieńczenie kolejnego synodu diecezjalnego. Inicjatorem, a następnie zwołującym synod był bp Józef Glemp. Po jego odejściu na stolicę prymasowską synod został zawieszony. Dopiero w 2006 r. abp Wojciech Ziemba dekretem wznowił i polecił kontynuować prace synodalne. Prace te trwały przez 6 lat. Swoim zasięgiem poza komisjami ogólnodiecezjalnymi docierały w formie zespołów synodalnych do parafii i dekanatów. Zaangażowało się w synod bardzo wielu ludzi z ożywionym poczuciem odpowiedzialności za Kościół. Owocem tych prac są statuty regulujące całokształt życia Kościoła lokalnego. Integralną częścią statutów są aneksy doprecyzowujące poszczególne unormowania.
EN
The Warmia Archdiocese, 80 years down the road, entered the crowning of the subsequent diocesan synod. Cardinal Joseph Glemp was the one who initiated and then convoked the synod. Following his nomination as a Primate of Poland, it was suspended later on. Only after 2006 archbishop Wojciech Ziemba resumed and ordered its works to be continued. It lasted consecutive 6 years and covered the whole diocese through its diocesan and vicariate forane teams. There were numbers of people involved in its works in the animated sense of responsibility for the Church. As a result of the synod there were declarations and decrees issued regulating the entirety of the local Church’s life. An integral part of the decrees constitute the annexes which specify individual regulations.
Contributors
  • od 2009 r. profesor nadzwyczajny WT US, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dadd5497-8884-4fe5-9aec-74868966af40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.