PL EN


Journal
2015 | 1(7) | 229-247
Article title

Gamifikacja w edukacji: przegląd wymagań dla platformy gamifikacyjnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Gamification in education: review of the requirements for a gamification platform
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gamifikacja procesu nauczania to wyzwanie coraz częściej podejmowane przez nauczycieli zwracających się w kierunku wykorzystania w edukacji mechanizmów znanych z gier. Stwarza to szansę na takie zorganizowanie środowiska edukacyjnego, aby oferowało możliwość pobudzania zaangażowania studentów (a także uczniów, słuchaczy etc.) w naukę. Punktem wyjścia dla artykułu jest przegląd literatury przedstawiającej aktualny stan badań. Omawiane są wybrane metody wspierające osiąganie celów gamifikacji. Służą one selekcji mechanizmów, których implementacja pozwoli zaprojektować narzędzie (platformę software’ową) wprowadzające w życie zdefiniowane uprzednio założenia. Artykuł stanowi próbę skonstruowania katalogu wymagań dla aplikacji wspierającej proces gamifikacji nauczania.
EN
Gamification of the teaching process is a challenge more and more frequently undertaken by teachers who turn to the use of educational mechanisms known from games. This provides a chance to organize an educational environment offering a number of possibilities to stimulate student (also pupil, course participant, etc.) involvement in learning. The starting point for this paper is a literature review, showing the current state of research on the above topic. Select methods supporting the objectives of gamification are discussed. These will help to choose mechanisms that, when implemented, will allow for the creation a software platform providing all requirements. The paper is an attempt to construct a catalogue of requirements formulated for an application supporting the process of gamification in education.
Journal
Year
Issue
Pages
229-247
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bartle, R. (1996). Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit muds. Journal of MUD research, 1(1). Online: <http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm>.
 • Bartle, R. (2005). Virtual Worlds: Why People Play. Online: <http://mud.co.uk/richard/VWWPP.pdf>.
 • Bell, J., Kaiser, G., Seth, S. (2012). Increasing Student Engagement in Software Engineering with Gamification. Online: <http://hdl.handle.net/10022/AC:P:15273>.
 • Cunningham, C., Zichermann, G. (2012). Grywalizacja: Mechanika gry na stronach www i w aplikacjach mobilnych (tłum. R. Jońca). Gliwice: Helion.
 • Faulkner, S. (2011). Welcome to Ribbon Hero 2! Online: <http://www.ribbonhero.com/news.html>.
 • Glover, I. (2013). Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013, 1999–2008. Online: <http://shura.shu.ac.uk/7172/1/Glover_-_Play_As_You_Learn_-_proceeding_112246.pdf>.
 • Hammer, J., Lee, J. (2011). Gamification in Education: What, How, Why Bother? Online: <http://www.gamifyingeducation.org/files/Lee-Hammer-AEQ-2011.pdf>.
 • Marczewski, A. (12 sierpnia 2013). A New Perspective on the Bartle Player Types for Gamification. Online: <http://www.gamification.co/2013/08/12/a-new-perspective-on-the-bartle-player-types-for-gamification/>.
 • Marszałkowski, J. (2010). Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych jako przykładu serwisów internetowych. Homo Ludens, 2(1), 97–106.
 • Marszałkowski, J. (2011). The importance of advertising exchange for marketing browser games. Homo Ludens, 3(1), 103–116.
 • McGonigal, J. (2010). Gry komputerowe mogą uczynić świat lepszym (tłum. M. Krzaczkowski). Online: <http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world.html>.
 • Muntean, C. (2011). Raising engagement in e-learning through gamification. Online: <http://icvl.eu/2011/disc/icvl/documente/pdf/met/ICVL_ModelsAndMethodologies_paper42.pdf>.
 • O’Donovan, S. (2012). Gamification of the Games Course. Online: <http://pubs.cs.uct.ac.za/archive/00000771/01/Gamification_of_the_Games_Course.pdf>.
 • Robertson, M. (2010). Can’t play, won’t play. Online: <http://www.hideandseek.net/2010/10/06/cant-play-wont-play/>.
 • Tkaczyk, P. (2012). Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych. Gliwice: Helion.
 • Xu, Y. (2012). Literature Review on Web Application Gamification and Analytics. Online: <http://csdl.ics.hawaii.edu/techreports/11–05/11–05.pdf>.
Notes
PL
Data dostępu do źródeł internetowych wykorzystanych w tekście: 16 stycznia 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dadf5e0c-26d9-4a46-921e-5319ddea870a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.