PL EN


2005 | 8 | 2 | 111-135
Article title

Prywatność jako potrzeba w ramach koncepcji siebie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Privacy as a need “localized in” self-concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Potrzeba prywatności zyskuje coraz większe zainteresowanie badaczy, zwłaszcza w kontekście zmian (cywilizacyjnych i technologicznych) zachodzących we współczesnym świecie. Niniejszy artykuł odnosi się jedynie do wąskiego aspektu dziedziny psychologii prywatności. Próbowano ustalić powiązania potrzeby prywatności z wybranymi elementami składającymi się na koncepcję siebie. Wykorzystano w tym celu Test Przymiotnikowy ACL i Kwestionariusz Preferencji Społecznych (opracowanie własne metody operacjonalizacji potrzeby prywatności). Złożoność fenomenu prywatności (łączącego wymiary: samotności, odosobnienia, intymności w rodzinie, anonimowości, izolacji) zaowocowały równie złożonym, co i trudnym do interpretacji układem powiązań z elementami koncepcji siebie. Ten wątek badań wymaga kontynuacji. Badania wykazały niemniej, że nasilenie potrzeby prywatności wiąże się z ilością wyjawianych przez osobę informacji, natomiast nie uzyskano potwierdzenia dla hipotezy, że prywatność stanowi przeciwieństwo potrzeby afiliacji. Potrzeba prywatności nie wynikała z tego, w jakich warunkach mieszka dana osoba sama: czy dzieli z kimś pokój. Prywatność jednak wiązała się z preferencjami jednostki, co do spędzania czasu wolnego (sam/z innymi). Ciekawym wynikiem było, że potrzeba prywatności ma takie samo nasilenie u kobiet i mężczyzn, ale wiąże się z odmiennymi elementami obrazu siebie u obojga płci.
EN
The article presents privacy as a multidimensional need “localized in” self-concept. The main purpose of the research was to find links between need for privacy and some other human needs. Two methods were used: ACL and Social Preferences Questionnaire. The results show that need for privacy is not merely the opposite of need for affiliation and cannot be reduced to a process of maintaining the individual’s autonomy. However, there are correlations between need of exhibition, need of heterosexual contacts, amount of revealing information (number of checked adjectives) and privacy. Additionally need for privacy is the same for women and men but associated with different elements of self-concept (for each sex).
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
111-135
Physical description
Dates
published
2005
Contributors
  • Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dae8fb2b-64a3-46b9-a208-0ef77fb856f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.