PL EN


2014 | 2 | 103-108
Article title

RECONFIGURATION OF THE MODERN TEACHER IDENTITY

Content
Title variants
PL
REKONFIGURACJE TOŻSAMOŚCI WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisuję kontekst społeczno-kulturowy edukacji i przestrzeni, w której żyje nauczyciel, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Nadto rozważam specyfikę różnic między nauczycielem doby nowoczesności płynnej i nowoczesności stałej bazując na koncepcji Zygmunta Baumana. W moim przekonaniu wyłaniają się wtedy cechy, które powinny być dziś bliskie nauczycielowi i kompetencje, które powinien posiadać. Na podstawie tego konstruuje tożsamość współczesnego nauczyciela.
EN
In this article I describe the socio-cultural context of education and living space of the teacher, both in the professional and private area. Moreover, the specific nature of the differences between the teacher of liquid modernity and constant modernity is explored based on the concept of Zygmunt Bauman. In my opinion the characteristics that should be close to the contemporary teacher emerge when compared to mentioned author and competences that teacher should have. On the basis of that modern teacher identity is constructed.
Year
Issue
2
Pages
103-108
Physical description
Dates
published
2014-12-05
Contributors
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna „Kadry dla Europy” w Poznaniu
References
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 • Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.
 • Bauman Z, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007.
 • Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańsk 2008.
 • Borycka E., Szewczyk A, Postawa twórcza a wyobrażenia studentów o uczniu „dobrym”, „lubianym”, „twórczym”, [w:] J. Bałachowicz,A.Szkolak (red.), Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, Kraków 2012.
 • Czajkowska-Ziobrowska D., Kompetencje techniczno-medialne w społeczeństwie współczesnym, [w:] „Problemy profesjo logii” 2000, nr 1.
 • Gnitecki J., Filozofia nauki i edukacja w okresie nowoczesności i ponowoczesności, Poznań 2002.
 • Kruszewski K., O nauczaniu i uczeniu się w szkole, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciel, Warszawa 2005.
 • Misiorna E., Psychopedagogiczne wyznaczniki edukacji zintegrowanej, [w:] H. Sowińska, E.Misiorna, R.Michalak (red.) Konteksty edukacji zintegrowanej, Poznań 2002.
 • Nowak Z, Skąd przyszli, kim są i dokąd zmierzają nauczyciele szkół publicznych?, [w:] J. Bałachowicz, A.Szkolak (red.), Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, Kraków 2012.
 • Popek S., Winiarz A., Nauczyciel, powołanie, pasja, Lublin 2009.
 • Szkudlarek T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-daff7962-e595-4939-9d60-68ae5ab7d252
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.