PL EN


2019 | 14 |
Article title

Wokół frazeologizmu zamienić się w słup soli

Authors
Content
Title variants
EN
About the idiomatic expression zamienić się w słup soli (‘to turn into a pillar of salt’)
Languages of publication
PL
Abstracts
This paper is dedicated to the description of the idiomatic expression zamienić się w słup soli in contemporary Polish. First of all, the origin of this word combination was presented, and next – its lexicographic condition. Moreover, phraseological modifications were discussed (exchange, development, shortening and regulation), which a given idiomatic expression undergoes. Linguistic material was excerpted from the National Corpus of Polish and Internet sites.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
 • Bąba S., 1971, Frazeologia biblijna i modlitewna w tytułach utworów literackich, „Język Polski” LI, z. 5, s. 358−364.
 • Bąba S., 1992, Z życia wybranych zwrotów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Biblia a kultura Europy, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź, s. 167−177.
 • Bąba S., 2009, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań.
 • Dziamska-Lenart G., 2007, Frazeologizmy biblijne w nowych słownikach frazeologicznych języka polskiego, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, Poznań, s. 205−213.
 • Fliciński P., 2007, Z życia wybranych frazeologizmów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język religijny dawniej i dziś III, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, Poznań, s. 214−228.
 • Horyń E., 2014, Leksem sól i jego derywaty w utrwalonych połączeniach wyrazowych, [w:] Parémie národů slovanských VII, red. E. Mrhačová, U. Kolberová, Ostrawa, s. 77−84.
 • Kopaliński W., 2004, Słownik symboli, Warszawa.
 • Koziara S., 2001, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków.
 • Koziara S., 2012, Tradycyjna frazeologia biblijna a nowe przekłady Pisma Świętego w języku polskim (na przykładzie tłumaczeń Ewangelii św. Mateusza), „Problemy Frazelogii Europejskiej” IX, red. A.M. Lewicki, Lublin, s. 9−22.
 • Lewicki A.M., Pajdzińska A., Rejakowa B., 1987, Z zagadnień frazeologii. Problemy leksykograficzne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db000901-e597-4a8f-a0f5-e45fdfbf3c93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.