PL EN


2014 | 2(10) | 26-35
Article title

Rola etnicznego czasopisma studenckiego w uczelni wielokulturowej na przykładzie "Pressji UA"

Content
Title variants
EN
The Role of the Ethnic Students’ Magazine In Multicultural University on the Example of “Pressja UA”
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest roli studenckich mediów etnicznych w uczelniach wielokulturowych. Rola mediów etnicznych została zbadana na przykładzie czasopisma „Pressja UA” dla studentów ukraińskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Materiał do artykułu został zebrany przy pomocy pogłębionych wywiadów z twórcami medium, ankiet internetowych z jego czytelnikami i analizy zawartości publikacji na portalu internetowym czasopisma.
EN
The article was devoted to the role of student media in ethnic minorities in multicultural university. The role of ethnic media was investigated on the example of the newspaper "Pressja UA" for students from Ukraine, who study in University of Information Technology and Management in Rzeszow. The material for the article was gathered using in-depth interviews with the creators of the magazine, and the content analysis of publications on the e-portal of the newspaper.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db094439-e910-41e5-9829-f3b69cdfde4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.