PL EN


2014 | 3/2 | 13-22
Article title

Perspektywy euroregionalizacji polskiego pogranicza w świetle doświadczeń

Content
Title variants
EN
Prospects of the Euroregionalisation of the Polish Borderland on the Background of Experiences
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
On the basis of experiences of last 25 years offunctioning of euroregions in the Polish borderland, It is worth considering the alternative of overtaking of their role by local government units of all levels of administration and by other cross-border cooperation organizations. On stage of achieved high developed cross-border contacts, the intermediary function that is played by euroregions become questionable.
Year
Issue
3/2
Pages
13-22
Physical description
Contributors
References
  • Borys T., Panasiewicz Z., Panorama Euroregionów, Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1997. Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi (Dz.U. z 10 lipca 1993 roku, nr 61, poz. 287). Lewiński S., Współpraca transgraniczna – etapowanie rozwoju, „Człowiek i Środowisko” 1996, nr 20. Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony – pierwszy krok do integracji europejskiej, Atlas, Wrocław 1998. Matykowski A., Mizgalski A., Przesłanki rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza polsko-niemieckiego, Problemy współpracy regionalnej w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, Biuletyn KPZK przy PAN 1996, z. 171. Piskozub A., Euroregiony południowo-wschodniego obrzeża Bałtyku. Trzy fazy dojrzewania euroregionu, http://geopolityka.net/euroregiony-poludniowo-wschodniegoobrzeza_baltyku/. Podręcznik współpracy transgranicznej, Rada Europy 2000. Przybyła Z., Mikrorestruktyzacja Euroregionu Nysa, w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1099, Wrocław 2005. Przybyła Z., Pomostowe znaczenie euroregionów na pograniczu polskim w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Piła 2000. Przybyła Z., Problemy współpracy ekonomicznej regionów przygranicznych np. euroregionu Nysa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 708, Wrocław 1995. Rykiel Z., Rozwój regionów stykowych w teorii i badaniach empirycznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991. Strategia Rozwoju Euroregionu 2014–2020. www.pi.gov.pl/klastry/chapster_86406.asp. /http/gospodarka.nat/euroregiony południowo-wschodniego obrzeża Bałtyku. www.euroregion-nysa.pl. www.euroregion-nysa.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db0a4a13-760e-41c9-8c0a-09c0b6e0c970
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.