PL EN


2012 | 1(2) | 133-142
Article title

Písmo úredních písemností v tepelském klášteře na sklonku středověku

Authors
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
133-142
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Karola w Pradze
References
  • Premonstráti Teplá, i.č. 602
  • Premonstráti Teplá, listiny, 229, 230, 231, 232.
  • Státní oblastní archiv v Plzni, listiny 113, 114, 116, 119, 120, 133,142, 159, 160, 161, 163, 167, 168, 170, 173, 179, 180, 182, 184, 192, 195, 214, 215, 216, 220, 235, 237, 255
  • Dolista K., Nochmals über die Beziehungen zwischen Speinshart und Tepl im sten Mittelalter, Apraem 66 (1990), s. 65–69.
  • Dolista K., Tepelský klášter v pozdní gotice a renesanci, Minulostí západočeského kraje 5 (1967), s. 173-197.
  • Hlinomaz M., Klášter premonstrátů Teplá, Karlovy Vary 2003.
  • Macháčková V., Církevní správa v době jagellonské (na základě administrátorských akt), Folia Historica Bohemica 9 (1985), s. 235-290.
  • Mařík A., K postavení katolické církve v Čechách v době poděbradské (Činnost katolickich administrátorů za Jiřího z Poděbrad), Folia Historica Bohemica 7 (1984), s. 101-195.
  • Pokorný P.R., Knihovna Eliáše Čecha, Bibliotheca Strahoviensis 2 (1996), s. 131–135.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db0c6a49-bc6c-4d3b-bb2c-05585cd3dcfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.