PL EN


Journal
2019 | 2(37) | 235-250
Article title

Źródła odnowy życia konsekrowanego

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of renewal of the consecrated life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys życia konsekrowanego łączy się ściśle z kryzysem współczesnego człowieka oraz kryzysem Kościoła. Osłabienie wiary i wierności wybranemu powołaniu skutkuje brakiem świadectwa i w jakiejś mierze wpływa również na spadek liczby powołań. Zarówno słowo Boże, jak też współczesne nauczanie Magisterium Kościoła dają jednak wskazówki, które mogą stać się źródłem odnowy życia zakonnego. To niesie nadzieję, że zakonnicy ponownie staną się wyraźnym znakiem obecności Boga w świecie.
EN
The crisis of the consecrated life is tightly connected with the crisis of the contemporary human being and with the crisis of the Church. Weakening of the faith and lack of faithfulness to the chosen calling results with lack of witnessing and consequently with lower number of vocations. Both the Word of God and the modern teaching of the Magisterium of the Church give clues, which could become the source of the renewal of the consecrated life. It gives hope that the religious again will become a clear sign of the presence of God in the world.
Journal
Year
Issue
Pages
235-250
Physical description
Dates
published
2019-12-15
References
 • Benedykt XVI, Jak dziś głosić Ewangelię? Przemówienie do Kurii Rzymskiej, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2 (2012), s. 37-40.
 • Benedykt XVI, Świadectwo budzi powołania. Orędzie na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 3-4 (2010), s. 8-9.
 • Dziewiecki M., Wiara podstawą powołania, „Zeszyty Formacji Katechetów” 1 (2013), s. 53-56.
 • Franciszek, Adhortacja Gaudete et exsultate, Rzym 2018.
 • Franciszek, Głoście Ewangelię, jeśli trzeba, także słowami! Spotkanie z młodzieżą na placu przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 11 (2013), s. 16-19.
 • Franciszek, Prado F., Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, Poznań 2018.
 • Franciszek, Przemówienie do uczestników międzynarodowego kongresu, zorganizowanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 3-6.05.2018 r., https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/konsekrowane_04052018.html (odczyt z dn. 17.10.2019 r.).
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, Rzym 1992.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, List okólny do osób konsekrowanych Radujcie się, Rzym 2014.
 • Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, Rzym 2017.
 • Poleszak L., Niektóre aktualne wyzwania dla życia zakonnego, „Sympozjum” 1(34) (2018), s. 73-87.
 • Ratzinger J., Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, tłum. W. Szymona, cz. 6: Przyszłość Kościoła, Opera omnia, t. VIII/2, Lublin 2013.
 • Sarah R., Diat N., Bóg albo nic. Rozmowa o wierze, Warszawa 2016.
 • Sarah R., Diat N., Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, Warszawa 2019.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db0c7b67-ca1e-4588-bd54-3adb39b12553
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.