PL EN


2012 | 3 | 1 | 291-304
Article title

Diagnoza determinantów wpływających na jakość usług turystycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Diagnosis of the determinants of the quality of tourist services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosnąca potrzeba zarządzania jakością w wielu dziedzinach gospodarki, obejmuje również usługi turystyczne. Systemy zarządzania jakością w branży turystycznej są odpowiedzią na zmiany zachodzące w tym obszarze oraz rosnącą konkurencję. W przeciwieństwie do dóbr materialnych, usługi turystyczne ze względu na swoją złożoność nie posiadają ściśle ustalonych parametrów określających ich jakość. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań mających na celu identyfikację podstawowych cech jakości usług turystycznych oraz określenie stopnia spełnienia oczekiwań i potrzeb nabywców tych usług. W badaniach wzięli udział klienci przedsiębiorstw turystycznych, reprezentujących różne sektory usług: usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, biura podróży oraz informacje turystyczne.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
291-304
Physical description
Contributors
  • Dr inż., Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, 10-957 Olsztyn
References
  • Blind K. (2003), Standards In the Sernice Sectors: An Explorative Study, Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research, Karlsruhe.
  • Dąbrowska A. (1998), Marketing w firmach usługowych, „Marketing w Praktyce”, nr 4.
  • Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
  • Jarzębiński M. (2007), Standardy jakości w turystyce, UMK, Toruń.
  • Nash C.A. (1998), Question of Service: Action Pack, Business Management Programme, Hotel and Catering Industry Training Board, Na-tional Consumer Council, London.
  • Payne A. (1994), Marketing usług, PWE, Warszawa.
  • Witkowski C. (1998), Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db0f26be-09f6-441f-83f1-7a4aa201df77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.