PL EN


2017 | Polonika w zbiorach obcych, tom specjalny | 429-440
Article title

Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) – założyciel francuskiej szkoły historii statystycznej twórczości intelektualnej

Content
Title variants
EN
The Polish sociologist and bibliographer Wiktor Żółtowski (1900-1969) – founder of the French school of statistical history of intellectual creativity
Languages of publication
PL EN DE RU
Abstracts
PL
Postać Wiktora Żółtowskiego nie jest bliżej znana w świecie nauki polskiej. Większość życia uczony spędził we Francji. Celem artykułu jest przybliżenie jego osoby i dokonań naukowych. Francuski bibliolog Robert Estivals uznał W. Żółtowskiego za założyciela, opartej na metodzie bibliograficznej, francuskiej szkoły historii statystycznej produkcji intelektualnej. Oryginalność jego badań polegała na wykorzystaniu danych zawartych w różnego typu spisach, głównie w „Bibliographie de la France”, do analizy ilościowej produkcji wydawniczej tekstów naukowych. Prace W. Żółtowskiego powstały na styku bibliologii, historii piśmiennictwa i socjologii.
EN
Wiktor Żółtowski is not widely known within the Polish scientific circles. He spent most of his life in France. Some (Robert Estivals) consider him to be the founder of the French school of statistical history of intellectual production, based on the bibliographical method. What makes his research original is combining the historical method used by François Simiand and the data contained in bibliographies in order to carry out a quantitative analysis of published scientific works registered in various lists, mainly in „Bibliographie de la France”. Żółtowski’s works can be positioned between the borders of book studies, the history of writing, and sociology.
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski
References
 • [b.a.], Ś.p. Wiktor Żółtowski, „Wiadomości” Londyn, 1 marca 1970.
 • [b.a.], Wiktor Żółtowski, „Przegląd Historyczny” 1969 ,T. 60, z. 4, s. 775-778.
 • [b.a.], Victor Zoltowski 1900-1969, sociologue, „Brèves Nouvelles de France” 27 décembre 1969.
 • Bibliologie, bibliométrie et bibliographie, [online] < http://www.docinfos.fr/index.php/extrait-these/391-bibliologie-bibliometrie-et-bibliographie> [dostęp 10.10.2017].
 • Célestin Bouglé, [online] <https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Bougl%C3%A9> [dostęp 30.04.2017].
 • Chamerska H., Wiktor Żółtowski, „Przegląd Biblioteczny” 1970, z. 4, s. 398-399, [online] <http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=170> [dostęp: 07.05.2017].
 • Charles Blondel, [online] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Blondel> [dostęp 05.05.2017].
 • Copernic N., Discours sur la frappe des monnaies, [in] Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle, de Copernic à Davanzati. Vol. 1, Paris 1934, s. 4, [online] <https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft> s. 5-21, [dostęp 10.10.2017].
 • Czarnowska M., Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501-1965, Warszawa 1967.
 • Davidovitch A., Victor Zoltowski 1900-1969, „Revue Française de Sociologie” octobre-décembre 1969, Vol. 10, s. 524-525, s. 524-525, [online] <http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1969_num_10_4_1582> [dostęp 15.05.2017];
 • Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza: 1939-1947. T. 2, 1943-1947, oprac. J. Piotrowski, Wrocław 2004.
 • Encyklopedia socjologii. T. 1-4, pod red. A. Kojdera [i in.], Warszawa 1998.
 • Escarpit R., La révolution du livre, Paris 1965.
 • Escarpit R., Rewolucja książki, przeł. J. Pański, Warszawa 1969.
 • Escarpit R., Sociologie de la littérature, Paris 1958.
 • Estivals R., Suinot S., La production des imprimes en langues regionales et dialectes en France de 1812 a 1930-1942, „Revue de Bibliologie. Schéma& Schématisation” 2011, nr 74, s. 45-164.
 • Estivals R., La statistique bibliographique, „Bulletin des bibliothéques de France” 1969, no 12, [online] <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1969-12-0481-001> [dostęp 12.05.2017].
 • Estivals R., La bibliologie dynamique épistémologique: Victor Zoltowski, „Schéma et schématisation. Revue de la Société de Bibliologie et de Schématisation” 1979, no 11, s. 73-85.
 • Estivals R., Zoltowski (Victor, 1900-1969), [w:] Les sciences de l’écrit. Encyclopédie internationale de bibliologie, sous la direction de R. Estivals et avec la collabor. de J. Meyriat et F. Richaudeau, Paris 1993, s. 572.
 • Febvre L., Martin H.-J., L’apparition du livre, Paris 1958.
 • Febvre L., Martin H.-J., Narodziny książki, przekł. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka ; posł. P. Rodak, Warszawa 2014.
 • Faublée J., Victor Zoltowski 1900-1969, „L’Année Sociologique” 1970, Vol. 19, s. 12-14.
 • Gabel J., Victor Zoltowski 1900-1969, „Cahier Internationaux de Sociologie” 1970, Vol. 48, s. 180.
 • Girou de Buzareingues C., Victor Stanislas Adam Zoltowski, „Bibliographie de la France” 2e partie : chronique, 3 décembre 1969, No 49, s. 161-165.
 • Gombrowicz R., Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969, przekł. O. Hedemann, M. Ochab [i in.], tekst pol. wyd. przejrzał J. Jarzębski, Kraków 1993.
 • Iwiński B., La statistique internationale des imprimés. Résultats généraux. 1. partie: La statistique internationale des livres. 2. partie: La statistique internationale des périodiques. Ce rapport a été présenté au Congrès international de bibliographie et de documentation en 1910 , „Bulletin de l’Institut International de Bibliographie”, (16) 1911, s. 1-139, [online] <https://archive.org/stream/revuedesbibliot01frangoog/revuedesbibliot01frangoog_djvu.txt> [dostęp 8.10.2017].
 • Krummel D.W., The Heritage of Boleslas Iwinski, [online] <https://pdfs.semanticscholar.org/af35/cc0678fd65df51fb05f89f51f9b5c86e0e1c.pd> [dostęp 25.09.2017]
 • Malclès L.-N., Les Sources du travail bibliographique, T. I : Bibliographies générales. Index. 1950; T. II : Bibliographies spécialisées (sciences humaines). Index. 1952; T. III : Bibliographies spécialisées (sciences exactes et techniques). Avec la collaboration de G. Garnier, P.-M. Guelpa, G. Koest, M.-G. Madier et J. Miet. Index. 1958
 • Malclès L.-N., Manuel de bibliographie, Paris 1963.
 • Malclés L.-N., A. Lhéritier, La Bibliographie, Paris 1956, i kolejne wyd., [online] < http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4804705f/f6.image>, [dostęp 11.10.2017].
 • Martin H.-J., Culture écrite et culture orale, culture savante et culture populaire dans la France d'Ancien Régime, Paris 1975.
 • Migoń K., Bolesław Iwiński i międzynarodowa statystyka druków, [w:] Studia bibliograficzno-bibliologiczne. Praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesora Wiesława Bieńkowskiego, pod red. M. Kocójowej, Kraków 1995, s. 209-219.
 • Z Rady Adwokackiej w Warszawie, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1922 R. 50 (L), nr 41, s. 349, poz. 2.
 • Zaleski E., Wiktor Żółtowski, „Kultura. Szkice, opowiadania, sprawozdania” 1970, nr 3/270, s. 130-134.
 • Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Życiorysy: Andrzeykowicz-Żórawski. T. 3, cz. 1, [kom. red. Antoni Arkuszewski i in.], Warszawa 1992.
 • Zoltowski V., La Fonction Sociale du temps et de l’espece: Contribution à la théorie experimentale de la Conaissance, „l’Année Sociologique”1940-1947, Vol. 26, No. 3-4, s. 113-137, [online] <https://www.jstor.org/stable/24068665?seq=1#page_scan_tab_contents> [dostęp 9.10.2017].
 • Zoltowski V., Les cycles de la création intellectuelle et statistique, „l’Année Sociologique” 1952, Vol. 6, s. 163-206.
 • Żółtowski, 2. Wiktor, w: Podręczna encyklopedia powszechna A-Z w jednym tomie, Red. S. Lam, Paris 1954, s. 1044.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1897-0788
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db11a368-d7f1-45a3-be01-f82b5a3575e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.