PL EN


2012 | 2(3) | 198-209
Article title

Między Śląskiem a Czechami: Czechy i Czesi oraz Śląsk i Ślązacy w Kronice kanoników regularnych z Kłodzka Michała Czacheritza

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
198-209
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Cronica monasterii canonicorum regularium in Glacz, wyd. W. Mrozowicz, Wrocław 2003.
 • Bartkiewicz K., Dzieje ziemi kłodzkiej w wiekach średnich, Wrocław 1977.
 • Drabina J., Misja dyplomatyczna kardynała Marka Barbo i jego działalność na Śląsku w latach 1472–1473, Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne V (1973), s. 125-144.
 • Heck R., Elekcja kutnohorska 1471 roku, Sobótka 27 (1972), z. 2, s. 193-235.
 • Kłodzko dzieje miasta, red. R. Gładkiewicz, Kłodzko 1998.
 • Matusik L., Michał Czecheritz z Nysy na tle kultury kanoników regularnych XV wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia XLV (1968), s. 83-127.
 • Matusik L., Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku a zagadnienie „Psałterza floriańskiego”, Sobótka XX (1965), z. 3, s. 277-317.
 • Matusik L., Wpływ myśli czeskiej na Ślasku w świetle rękopisów kanoników regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia XVII (1970 ), s. 45-66.
 • Mrozowicz W., Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001.
 • Ruchniewicz M., Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg–Wrocław 2006.
 • Volkmer F., Hohaus W., Geschitsquellen der Graffschaft Glatz, T. I–II, Habelschwert 1883–1888.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db11d39e-7190-474a-baad-e441eb0b35b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.