PL EN


2021 | z. 2 | 199-225
Article title

Polska prasa kobieca z lat 1818-1914 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Authors
Content
Title variants
EN
Polish women's magazines from 1818-1914 in the collection of the Ossolinsky National Institute
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wiek XIX był okresem gwałtownego rozwoju czasopiśmiennictwa. Na rynku wydawniczym coraz częściej pojawiały się czasopisma tematyczne, skierowane do konkretnych grup odbiorców, wśród nich polskie periodyki adresowane do kobiet, które zaczęły ukazywać się prawie 100 lat po europejskim debiucie. W artykule omówiono polskie czasopisma kobiece z lat 1818-1914 znajdujące się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
EN
The XIX century was the moment of the rapid development of the periodicals in Poland. On the market appeared thematic magazines dedicated to specific groups of readers, amongst them polish journals devoted to women, which began to appear almost 100 years after the European debut. The article focuses on the polish magazines for women from 1818-1914, which are part of the Ossolinski National Institut collection.
Year
Volume
Pages
199-225
Physical description
Dates
published
2021-07-06
received
2021-03-09
Contributors
author
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Polska
References
 • Bieńkowski W., Gregorowicz Kazimierz (1833-1889), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1959, t. 8, s. 567.
 • Borkowska G., Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996.
 • Borkowska G., Strategia pszczoły. Żmichowska wobec Hoffmanowej, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s.70-80.
 • „Dziennik Domowy”
 • Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia., Kraków 1874, t. 2.
 • Franke J., Polska prasa kobieca w latach 1820-1918, Warszawa 1999.
 • Glińska K., Marya Ilnicka, „Bluszcz” 1897, nr 36, s. 282.
 • Hulewicz J., Kuczalska-Reinschmit Paulina (1859-1921), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1971, t. 16, s. 69.
 • Hulewiczowa M., Ilnicka z Majkowskich Maria (1825 lub 1827-1897), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1962, t. 10, s. 155.
 • Jabłoński Z., Majeranowski Konstanty h. Dąbrowa (1787-1851), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1974, t. 19, s. 165.
 • Knot A., Goczałkowska Julia (1809-1888), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1959, t. 8, s.161.
 • Lutyńska K., Ideologia czasopism rodzinnych, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych” 1956 [wyd. 1958], t. 7, s. 307-317.
 • Malecka W., Do jaśnie Oświeconej Xiężny Łowickiej, „Bronisława czyli Pamiętnik Polek” 1822, t. 1, nr 1, s. 1.
 • Maślanka J., Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1976.
 • Michałowski J.M., Litografowany „Miesięcznik Warszawski”, zapomniane pisemko stołeczne z 1818 r., „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1963, t. 3, z. 1, s. 28-33.
 • Nawracała-Urban M., Ziemięcka Eleonora, [w:] Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin 2011, t. 2, s. 886–887.
 • Nowakowski R., Prasa polska z lat 1801-1945 w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki im. W. Stefanyka. Charakterystyka zbioru, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, Wrocław 2014, z. 24/25, s. 159-270.
 • Nowakowski R., Wydawnictwa prasowe (od roku 1801), [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, pod red. Mariusza Dworsatschka, Wrocław 2018, s. 205-253.
 • Pękalska M., Księga Darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2017.
 • Sadaj R., Kto był kim w Galicji, Kraków 1993.
 • „Sarmatka”, 1830, nr 1, s. 1.
 • Sokół Z., „Zorza” Marii Wysłouchowej (1900-1902), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, t. 23, z. 3, s. 53-70.
 • Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Rzeszów 1998.
 • Szymańska B., Sarmatka – czasopismo dla Polek z czasów powstania listopadowego, „Ze Skarbca Kultury”, 1984, t. 39, s. 49-64.
 • Tyrowicz M., Kulczycki Tomasz (1803-1873), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1971, t. 16, s.134.
 • Zaleska Z., Czasopisma kobiece w Polsce (materiały do historii czasopism). Rok 1818-1937, Warszawa 1938.
 • Zawialska M., „Świt” Marii Konopnickiej. Zarys monograficzny tygodnika dla kobiet, Wrocław 1978.
 • Żbikowska-Migoń A., Skalska-Zlat M., Encyklopedia książki, Wrocław 2017.
 • Wawrzykowska-Wierciochowa D., Kulikowska Kasylda (1841-1894), [w:] Polski Słownik Biograiczny, Wrocław 1971, t. 16, s. 154.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db130024-11de-4e4e-b976-38576342c175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.