PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 43-62
Article title

Symbioza i odrębność dwóch światów

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
References
 • S. Jaskuła, Informacyjna przestrzeń tożsamości, [w:] Tożsamość i komunikacja, red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Lublin 2011, s. 12-14.
 • L. Korporowicz, Podmioty przestrzeni międzykulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, red. E. Rakłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski, Warszawa 2010.
 • L. Korporowicz, Komunikacja symboliczna w rozwoju tożsamości kulturowej, [w:] Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 403.
 • M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2008, s. 6-7.
 • M. Castells, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 22-41.
 • J. Kozielecki, Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa 2007, s. 34.
 • K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993.
 • S. Jaskuła, Internet – od możliwości do uzależnień, „Pedagogika Społeczna” 2009, nr 2
 • S. Jaskuła, Zagrożenia we współczesnej przestrzeni informacyjnej, [w:] Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia w edukacji młodzieży, red. R. Kalinowski, J. Kunikowski, Siedlce 2010
 • S. Jaskuła, Uzależnienie od Internetu we współczesnej kulturze pracy, „Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” 2009, z. 13
 • S. Jaskuła, Internet jak narkotyk. O nowym rodzaju uzależnienia, „Świat Problemów” 2008, nr 12.
 • M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Marody [i in.], Warszawa 2007; D. Barney, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa 2004.
 • A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 50-55, 76-78
 • U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2009.
 • P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005.
 • Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński [i in.], Warszawa 2001, s. 94.
 • Z. Bokszański, Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań, Warszawa 2007.
 • H.J.M. Hermans, H.J.G. Kempen, The Dialogical Self. Meaning as Movement, San Diego 1993.
 • J. Urry, Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2009.
 • T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Kraków 2008, s. 11.
 • M. Merleau -Ponty, Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001, s. 175-179.
 • M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998, s. 212.
 • R.D. Laing, Podzielone „ja”, przeł. M. Karpiński, Poznań 2004, s. 26.
 • S.A. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, Kraków 2008, s. 146-148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db166972-7582-4875-843f-3e5e6631aa6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.