PL EN


2017 | 1 | 107-118
Article title

Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań

Content
Title variants
EN
Refugee crisis 2014–2016 – European Union and United Nations Organization approaches. Proposals of activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmasowany napływ do Europy uchodźców oraz osób, które są – lub zostały uznane – za imigrantów ekonomicznych (przybywających często w sposób nielegalny) wywołał ożywioną dyskusję nie tylko na najwyższych szczeblach w poszczególnych państwach, lecz także w UE oraz innych organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ. Artykuł dotyczy analizy działań, mających na celu rozwiązanie lub co najmniej ograniczenie skali kryzysu uchodźczego z lat 2014–2016, przy czym skoncentrowano się na wymiarach regionalnym, dotyczącym stanowiska w tym zakresie Unii Europejskiej oraz globalnym, przez który rozumie się analizę podejścia do problemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
EN
The mass infl ux of refugees and people who are – or could be – recognized as economic immigrants (often arriving to Europe in an illegal way) has provoked a political debate among states, and also on the EU’s level as well as on the level of other international organizations such as the UN. The paper deals with the analysis of measures aimed at reducing the scale of the refugee crisis from 2014 to 2016 (or resolving it), being focused on both regional (EU) and global (UN) approaches.
Year
Issue
1
Pages
107-118
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db16a576-347c-465b-9cf6-a9c631089e20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.