PL EN


2007 | 5 | 119-127
Article title

Co i jak „przepisują” kobiety?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Feminine writing is of dual nature. First, the feminist critique always bears the marks of a re-written text (we have only masculine language at our disposal); second, feminine writing would have to be completely new, different and diverse because femininity has more than one dimension. Female researches tend to point out the necessary aspect of feminine texts, which above all is the connection between writing and the female body. Woman should experience her writing through her body. Her writing should be a revolution – the beginning, the very first written word, because only thus it could overcome the constraints of the phallocentric context. In masculine rhetoric, in male language, female desires are either unspeakable or subject to irreconcilable contraries. While seemingly satisfied with attempts at feminine re-writing we have been still awaiting the creation of a feminine writing.
Keywords
Year
Volume
5
Pages
119-127
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2007-12-01
Contributors
 • Akademia Pomorska, Słupsk
References
 • J. Bator, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk 2001
 • J. Bator, Julia Kristeva – kobieta i „symboliczna rewolucja”. „Teksty Drugie” 2000, nr 6
 • A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia współczesna w poszukiwaniu nowego podmiotu. Warszawa 1997
 • G. Borkowska, Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. W zb.: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Red. A. Nasiłowska. Warszawa 2001
 • R. Calasso, Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. Przeł. S. Kasprzysiak, wprowadzenie J. Brodski. Kraków 1995
 • H. Cixous, Śmiech Meduzy. W zb.: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Red. A. Nasiłowska. Warszawa 2001
 • P. Dybel, Humanistyka i prawda. „Res Publica Nowa” 2005
 • Feminizm jest polityczny. Z Toril Moi rozmawia Małgorzata Walicka-Hueckel. W zb.: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Red. A. Nasiłow-ska. Warszawa 2001
 • L. Irigaray, Ciało w ciało z matką. Przeł. A. Araszkiewicz. Kraków 2000
 • I. Iwasiów, Krytyka feministyczna i skuteczność perswazji. „Spotkania Feministyczne” [2], Warszawa 2000
 • E. Krakowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej. W: Ciało i tekst. Feminizm w li-teraturoznawstwie – antologia szkiców. Red. A. Nasiłowska. Warszawa 2001
 • J. Mizielińska, Poza kategoriami…, „Spotkania Feministyczne” [2], Warszawa 2000
 • E. Neyman, A ciało słowem się stało. W zb.: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznaw-stwie – antologia szkiców. Red. A. Nasiłowska. Warszawa 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-4668
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db17311b-9922-4185-900a-3389fc61e2c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.