PL EN


2014 | 14 | 183-191
Article title

Different aspects of neosematization on the example of the Polish and Bulgarian language

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The formation of neosemanticisms has its origin in the expressiveness of communication and is caused by the need for naming new objects and phenomena, language fashion or results from contemporary linguistic tendencies such as internationalization or colloquialization of a language. The phenomenon of neosemantization (extending the meaning of words or taking on a new meaning by a lexeme) is a very interesting process. In Polish-Bulgarian confrontative linguistics there is a lack of works describing the process of neosemantization for both languages. The text below is to introduce the reader to essential facts resulting from the initial confrontation of the Polish and Bulgarian language.
Year
Issue
14
Pages
183-191
Physical description
Dates
published
2014-09-04
Contributors
 • Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
References
 • Blagoeva, D. (2003). Internatsionalni i natsionalni elementi v rechnikoviia sŭstav (aspekti nа kalkiraneto v sŭvremennite slavianski ezitsi). ). In Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 1 (pp. 133-140), Praha.
 • Blagoeva, D. (2005). Za niakoi novi intersemantizmi v slavianskite ezitsi. IUbileen slavistichen sbornik, 1 (pp. 102-108). Blagoevgrad: UI „Neofit Rilski”.
 • Blagoeva, D. (2006). Neologizmite v sŭvremenniia bŭlgarski ezik. Bŭlgarski ezik i literatura, 6, 16-25. Retrieved from http://liternet.bg/publish13/d_blagoeva/neologizmite.htm
 • Bondżołova, W. (2003). Neologichen rechnik. Veliko Тŭrnovo: Gaberoff.
 • Burova, S., Bondżołova, W., Ilieva, & S., Pechlinova (Eds.) (2000). Sŭvremenen tŭlkoven rechnik na bŭlgarski ezik s prilozheniia . (Ed. 3). Veliko Tŭrnovo.
 • Buttler, D. (1979). Powojenne ekspresywizmy polskie. Prace Filologiczne, XXIX, 85-90.
 • Chaciński, B. (2003). Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.
 • Chaciński, B. (2005). Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny. Kraków: Znak.
 • Fliciński P., & Wojtowicz S. (2007). Hip-hop. Słownik. Warszawa: PWN.
 • Grabias, S. (2001). Środowiskowe i zawodowe odmiany języka - socjolekty. In J. Bartmiński (Ed.) Współczesny język polski (pp. 235-253). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Jadacka, H. (2001). System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jadacka, H. (2010). Neologizmy jako przedmiot opisu lingwistycznego. LingVaria, 1(9), 39-52.
 • Kisiel, A. (2011). How to analyse contextuality of metatextual language units? Notes on influencing TRS by particles’ meaning. Cognitive Studies | Études cognitives, 11, 293-306.
 • Kolkovska, S. (2008). Avtomatichno razpoznavane na kontseptualno-semantichni otnosheniia v elektrolen korpus ot biologicheski tekstowe i prilozhenieto mu v leksikografska praktika. In Lexikografie v kontextu informačni społečnosti (pp. 181-192). Praha.
 • Kolkovska, S. (2011). Semantichni neologizmi v sŭvremennata bŭlgarska terminologiia, vŭzniknali chrez reterminologizatsiia. In S. Kaldieva-Zaharieva, & R. Zaharieva (Eds), Ezikovedski izsledvaniia v chest na prof. Siĭka Spasova-Mikhaĭlova (pp. 519-532). Sofiia: AI „Prof. Marin Drinov”..
 • Koseska-Toszewa, V., Satoła-Staśkowiak, J., & Sosnowski, W. (2013). From the Problems of Dictionaries annd Multi-lingual Corpora, Cognitive Studies | Études cognitives, 13, 113-122. doi: 10.11649/cs.2013.007
 • Koślicka, K. (2006). Słownik Hip-Hopu, Toruń: Wydawnictwo Literat.
 • Kurkowska, H. (1976). Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie. In Z problemów współczesnych języków i literatur słowiańskich (pp. 99-109). Warszawa.
 • Kurkowska, H. (1991). Polszczyzna ludzi myślących. Warszawa, 1991, 233-247.
 • Markowski, A. (Ed.). (1999). Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: PWN.
 • Markowski, A. (2006). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miejski słownik slangu i mowy potocznej (n.d.). Retrieved from http://www.miejski.pl
 • Miodek, J. (2000). Polszczyzna po roku 1989. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Perniška, E., Blagoeva, D., & Kolkovska, S. (2010). Rechnik na novite dumi v bŭlgarskiia ezik. Sofiia: Nauka i izkustvo.
 • Popova, M. (1999). Za ezikovata motiviranost na terminite (vŭrkhu material ot internatsionalnite termini v sŭvremenniia bŭlgarski ezik)). In Vŭprosi na bŭlgarska terminologiia (pp. 5-93). Sofiia: AI „Prof. Marin Drinov”.
 • Popova, M. (2009). Aspekti na globalizatsiiata v bŭlgarskiia ezik. In Ezikovedski izsledvaniia v chest na chl.-kor. prof. d-r Todor Boiadzhiev, prof. d-r Venche Popova i prof. Petŭr Pashov (pp. 68-74). Sofiia: UI „Sv. Kliment Okhridski”..
 • Rečnik na neologizmie v novogovor (n.d.). Rechnik na neologizmite v novogovor. Retrieved from http://www.strangerzone.info/forum/index.php?showtopic=1848
 • Roszko, D. (2009). Zapożyczenia leksykalne w litewskiej gwarze puńskiej. Acta Baltico-Slavica, 33, 73-88.
 • Roszko, R. (1999). Tendencje rozwoju terminologii popularnej związanej z technika video. Slavia, 68(1). (Konfrontační studium inovačních procesu ve slovanskych jazycích), 45-52.
 • Roszko, R. (2000). Nowomowa skomputeryzowanych wideofilmowców, Studia z Filologii Polskiej i Słowianskiej, 36, 97-107.
 • Roszko, R. (2003). Innowacje: czy musi ich być tak wiele? In Z. Rudnik-Karwatowa (Ed.), Procesy innowacyjne językach słowiańskich, Prace Slawistyczne, 114, p. 189-198). Warszawa: SOW.
 • Satoła-Staśkowiak, J., & Koseska-Toszewa, V. (2014) Współczesny słownik bułgarsko-polski (A. Kisiel, Ed.).
 • Satoła-Staśkowiak, J. (2013a). Neologizmy bułgarskie, polskie i rosyjskie w ujęciu konfrontatywnym. In D. Blagoeva, S. Kolkovska, M. Likosa (Eds), Problemi na neologiiata v slavianskite ezitsi (pp. 21-30). Sofiia: AI „Prof. Marin Drinov”.
 • Słownik studencki. (n.d.). Retrieved from http://www.nonsensopedia.wikia.com/wiki/S%C5%82ownik:Studencki
 • Słownik studenta. (n.d.). Retrieved from http://www.wiaderko.pralka.pl/slownik-studenta,141.html
 • Słownik terminów gramatycznych. (n.d.). Retrieved from http://www.edupedia.pl/words/index/show/489288_slownik_terminow_gramatycznych-neologizm.html
 • Smółkowa, T. (1997). Metodologiczne aspekty opisu współczesnych neologizmów i neosemantyzmów polskich. In H. Popowska-Taborska (Ed.). Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy (pp. 257-267). Warszawa.
 • Sosnowski, W. (2013). Forms of Address and their Meaning in Contrast in Polish and Russian Languages. Cognitive Studies | Études cognitives, 11, 225-236.
 • Sotirov, P., Mostowska, M., & Mokrzycka, A. (2011). Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej (Vol. I). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Tokarski, R., (2001). Słownictwo jak interpretacja świata. In J. Bartmiński (Ed.), Współczesny język polski (pp. 343-370). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Widawski, M. (Ed.). (2010). Slang UG. Słownik slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Zgółkowa, H. (Ed.). (2004). Nowy słownik gwary uczniowskiej. Wrocław: Europa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db1d707b-d82e-4a01-9134-a2fdb0f95dcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.