PL EN


2012 | 4(59) | 228-245
Article title

Formy organizacyjne pracy młodzieży na katechezie

Authors
Title variants
EN
Forms of student work organization on catechesis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A religious lesson needs using various form s of student s’ work organization. The most typical ones include: individual, collective and group work. Currently a lot of attention is also paid to pair work. Application of these forms should result in shaping certain personality features in teenagers. Using all of the four forms of students’ work or their different combinations during a lesson, makes it more attractive, which influences comprehensive activation of students. Their application on catechesis is a way of religious teachers’ pursuit to improve efficiency of religious education among teenagers. It is an important element of catechetical didactics as it involves searching optimal solutions, what is making catechesis more effective in case of the way of passing the essence of faith and developing Christian attitudes among teenagers.
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i w Instytucie Teologicznym w Częstochowie
References
 • Bereźnicki F.: Podstawy dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007.
 • Gołąbek E.: Modlitwa młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne. Wrocław: Wyd. św. Antoniego 2006.
 • Grom B.: Metody pracy w grupach. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 592-596.
 • Hofman Z.: Tworzenie warunków do uczenia się przez działanie. W: O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka. Red. E. Kędzior-Niczyporuk. Lublin: Wyd. KLANZA 2010 s. 90-99.
 • Kędzierska J.: Formy organizacyjne kształcenia. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Red. T. Pilch. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak” 2003 s. 1161-1166.
 • Korgul M.: Dydaktyka dla katechetów. Świdnica: Wydział Katechetyczny Świdnickiej Kurii Biskupiej 2007.
 • Kubik W.: Zarys dydaktyki katechetycznej. Kraków: Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego 1990.
 • Kupisiewicz C.: Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Graf-Punkt” 2000.
 • Kupisiewicz C.: Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW 1995.
 • Kupisiewicz C.: Szkice z dziejów dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010.
 • Leksykon PWN. Pedagogika. Red. B. Milerski, B. Śliwierski. Warszawa: Wyd. PWN 2000.
 • Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa Wyd. Akademickie „Żak” 2003.
 • Okoń W.: Zarys dydaktyki ogólnej. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1968.
 • Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2005.
 • Spławski A.: Zagadnienia metodyczne w katechezie młodzieżowej. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej. Red. R. Murawski. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 1989 s. 374-382.
 • Szpet J.: Dydaktyka katechezy. Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Teologiczny 1999.
 • Twardzicki B.: Katechetyka formalna w służbie wiary. Przemyśl: Wyd. Archidiecezji Przemyskiej 2001.
 • Zellma A.: Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db1eea96-baa2-42d3-a161-f406a2f11820
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.