PL EN


2015 | 9 | 61-75
Article title

Wyższe wykształcenie w warunkach degradacji zawodowej na rynku pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Higher education in of conditions professional degradation at the labor market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wykształcenie wyższe jest wartością indywidualną i społeczną, a poczucie degradacji społecznej ujawnia się wówczas, gdy absolwent szkoły wyższej jest zmuszony podjąć zatrudnienie i pracę, gdzie wymagane są kwalifikacje na wyraźnie niższym poziomie. Badania jakościowe przy zastosowaniu metody indywidualnych przypadków, analizowanych w kontekście globalizacji, zmian cywilizacyjnych, kategorii szczęścia, pozwoliły stwierdzić, że relacje pomiędzy wyższym wykształceniem a zatrudnieniem i pracą zawodową zależą od wielu czynników osobowościowych, rodzinnych i środowiskowych. Przy odwołaniu się do teorii chaosu ujawniają się niektóre mechanizmy rządzące losem absolwentów szkół wyższych, zależne od lokalnej polityki kadrowej i szczęścia.
EN
Higher education is the of individual and social value, and the sense of social degradation manifests itself when high school graduate is forced to take up employment and work, where required qualification are at a much lower level. Qualitative research using the method of individual cases, analyzed in the context of globalization, civilization changes, happiness category revealed that the relationship between higher education and employment and professional life depend on many personality, family and environmental factors. Referring to the chaos theory there are revealed some mechanisms governing university graduates, fate which depend on the local personnel policy and happiness.
Year
Issue
9
Pages
61-75
Physical description
Contributors
 • Politechnika Koszalińska
References
 • Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy 2014, http://www.fundusze.uj.edu.pl [2015.05.07].
 • Baron-Polańczyk E., Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Zielona Góra 2011.
 • Furmanek W., Edukacyjne wyzwania globalizacji, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Kraków 2014.
 • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji, przeł. H. Jankowska, z przedm. Z. Brzezińskiego, Warszawa 2011.
 • Kojs W., Prakseopedagogiczny wgląd w wybrane zagadnienia edukacji, gospodarki i globalizacji, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Kraków 2014.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1971.
 • Lalak D., Metoda indywidualnych przypadków, [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999.
 • Lewowicki T., Gospodarka i edukacja – relacje dawne i nowe. Perspektywa pedagogiczna, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Kraków 2014.
 • McKenna T., [w:] Trzej jeźdźcy anty-apokalipsy, http://zb.eco.pl/zb/83/recenzje.htm [2009.03.07].
 • Norwid C., Pisma wybrane. T. 1. Wiersze, Warszawa 1969.
 • Nowacki T. W., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.
 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 2000.
 • Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.
 • Potulicka E., Ekonomiści w edukacji – perspektywa globalna. Zagrożenia i szanse, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red.
 • W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Kraków 2014.
 • Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1962.
 • Wenta K., Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Radom 2011.
 • Wenta K., Teoria chaosu w kontekście problemów globalizacyjnych, gospodarczych i edukacyjnych, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Kraków 2014.
 • Wódz J., Wizje własnej przyszłości w zglobalizowanym świecie. Kilka refleksji socjologicznych, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Kraków 2014.
 • Wyniki badań firmy Sedlak&Sedlak, „Fakty i Mity”, nr 18 (791) 30.04-7.05.2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db211868-dd49-4841-96bb-3314d319c3b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.