PL EN


2000 | 3 | 41-57
Article title

Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi

Content
Title variants
EN
Labour analysis as an instrument of human resources management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka postrzega analizę pracy jako podstawowy instrument efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawia istotę, procedurę oraz metody i techniki analizy pracy. Rozważa także możliwości zastosowania wyników analizy pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji.
EN
The author perceives labour analysis as a basic instrument of the effective management of labour resources in an enterprise. The paper concentrates on the essence of this research method and its procedure including the kind and form of the collected information about work, its sources and people responsible for the analyses and selection of the method of carrying it. The article focuses also on the methods and techniques of labour analysis and its subject, which is a specific work position. In the final part of the article the author indicates the possibilities of using the results of the labour analysis in many areas of the human resources management in a company, including employess' recruitment and selection processes, work performance evaluation, reward system and staff development as well as the development of work conditions and relations.
Year
Issue
3
Pages
41-57
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
 • Borkowska S., Analiza i opisy pracy [w:] S. Borkowska (red.), Ekonomika pracy. Metody aktywnego rozwiązywania problemów, PWN, Warszawa 1988, s. 109-128.
 • Czajka Z., Wykorzystanie uniwersalnej metody wartościowania pracy "UMEWAP-87" w zakładowej polityce płac, PTE, Warszawa 1987.
 • Flanagan J.C., The Critical Incident Technique, "Psychological Bulletin" 1954, no. 51.
 • Juchnowicz M., Ocena jakości pracy na atestowanych stanowiskach [w:] M. Juchnowicz, E. Roszkowski, A. Szurmak, Przegląd i atestacja stanowisk w przedsiębiorstwach państwowych, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1988.
 • Levine E.A., Everything You Always Wanted to Know About Job Analysis, Tampa, Fla, Marine Publishing 1983.
 • McCormick E.J., Ilgen D., Industrial and Organizational Psychology, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1985.
 • Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie w świetle socjologii i psychologii pracy, KiW, Warszawa 1981.
 • Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Novapress, Warszawa 1992.
 • Nehring A., Metodyczno-organizacyjne aspekty analizy pracy [w:] Prace z zakresu ekonomiki pracy, "Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie", nr 63, Kraków 1973.
 • Padzik K., Funkcje opisu stanowiska, "Personel" 1999, nr 10, dodatek "Doradca Personalny".
 • Piechnik-Kurdziel A., Analiza pracy [w:] F. Michoń (red.), Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa—Kraków 1991.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • Sajkiewicz A., Harmonizacja pracy: Czynniki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne, PWE, Warszawa 1986.
 • Zasadzka J., Praktyczne kwestie badania pracy w polskich firmach [w:] A. Polańska (red.), Zarządzanie personelem w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db2127ac-b21f-4a9b-94f8-e18af50bc19e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.