PL EN


2016 | 55 | 38-50
Article title

Postawy wobec geoturystyki i zachowania osób zwiedzających podziemne geostanowiska w Kletnie

Content
Title variants
EN
Attitudes towards geotourism and tourist behaviour of visitors to the subterranean geosites in Kletno
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. The article presents the results of a survey conducted among visitors to the geosites in the Stronie Śląskie municipality: the Niedźwiedzia Cave and the defunct uranium and fluorite mine in Kletno. Material and methods. The basic data collected on-site include the demographic features (such as gender, age, level of education, occupation, origin), tourist behaviour (length of stay, accompanying persons, transport, accommodation, source of infor­mation used, etc.), attitude towards the geotourist activities, and willingness to pay for the entrance and souvenirs. Results and conclusions. The study confirmed that the level of education was an important determinant of participation in geotourism, making it still an elite activity. Nearly half of the surveyed tourists came from huge urban agglomerations. The willingness to pay the entrance fees to geotourist attractions did not significantly exceed the actual prices. The geotourist offer needs to be made more attractive and variable in order to meet the needs of diverse sectors of geotourist product consumers.
Year
Volume
55
Pages
38-50
Physical description
Dates
published
2017-01-30
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
References
 • Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Studia i Monografie, 56, Kraków: AWF.
 • Alejziak, W. (2013). Tourist activity inhibitors. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 7(1), 11–27.
 • Bartuś, T. (2012). The most beautiful cave in Poland discovered in a block of Cambrian marbles. W: T. Słomka (red.), The catalogue of geoturist sites in nature reserves and monuments (s. 58–62). Kraków: AGH.
 • Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M. (2009). Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej. Geoturystyka, 4(19), 43–60.
 • Berbeka, J. (red.) (2016). Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Breidert, Ch., Hahsler, M., Reutterer, T. (2006). A review of methods for measuring willingness-to-pay. Innovative Marketing, 2(4), 8–32.
 • Carlson, E. (2009). 20-th century U.S. generations. Population Bulletin, 64(1), 1–17.
 • Ciężkowski, W. (red.) (2006). Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki. Wrocław–Kletno: Wydawnictwo Maria.
 • Ciężkowski, W., Gustaw, A. (2007). Górnictwo podziemne Masywu Śnieżnika – stara kopalnia uranu w Kletnie. W: K. Stefaniak, M. Szelerewicz, J. Urban (red.), Materiały 41. Sympozjum Speleologicznego (s. 25–26). Kletno: Sekcja Speleologiczna PTP im. Kopernika.
 • Cohen, S.A., Prayag, G., Moital, M. (2014). Consumer behaviour in tourism: concepts, in­fluences and opportunities. Current Issues in Tourism, 17(10), 872–909.
 • Conlin, M.V., Jolliffe, L. (2011). Mining heritage and tourism: a global synthesis. New York: Routledge.
 • Górniak, J., Machnicki, J. (2004). Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows. Kraków: SPSS Polska.
 • Gustaw, A. (2005). Doświadczenia w udostępnianiu podziemnych obiektów w celach turystycznych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 111(43), 101–108.
 • http://www.jaskinia.pl [dostęp: 30.08.2016].
 • http://www.kletno.pl [dostęp: 30.08.2016].
 • http://www.podziemia.pl [dostęp: 23.10.2016].
 • Jabłonkowska, J.B. (2014). Turystyka górska w świadomości młodych wrocławian a strategiczne modele zarządzania subregionami Dolnego Śląska. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 47, 4–12.
 • Jönsson, C., Devonish, D. (2008). Does nationality, gender, and age affect travel motivation? A case of visitors to the Caribbean island of Barbados. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(3–4), 398–408.
 • Koszela, S., Marek, A. (2013). Geotourist attractions of the Kleśnica valley. Geotourism, 1–2(32–33), 13–24.
 • Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.
 • Łaciak, J. (2013). Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Marek, A. (2011). Turystyka w lasach i obszarach chronionych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Studia i Materiały CEPL, 13(28), 48–53.
 • Matyjasik, A. (2010). Podziemne trasy turystyczne w Polsce. Praca magisterska, Gdańsk: UG, Wydział Oceanografii i Geografii.
 • Migoń, P. (2012). Geoturystyka. Warszawa: PWN.
 • Naidoo, P., Ramseook-Munhurrun, P., Seegoolam, P. (2011). An assessment of visitor satisfaction with nature-based tourism attractions. International Journal of Management and Marketing Research, 4(1), 87–98.
 • Newsome, D., Dowling, R. (2006). The scope and nature of geotourism. W: D. Newsome, R. Dowling (red.), Geotourism (s. 3–25). Oxford: Elsevier.
 • Niemczyk, A. (2012). Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej. Kraków: UE.
 • Nowacki, M. (2013). The determinants of satisfaction of tourist attractions’ visitors. Poznań: Active.
 • Ollier, C. (2012). Problems of geotourism and geodiversity. Quaestiones Geographicae, 31(3), 57–61.
 • Osadczuk, A., Osadczuk, K. (2008). Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych. Problemy Turystyki i Rekreacji, 1, 131–141.
 • Prószyńska-Bordas, H., Dzioban, K., Gajewski, A.K. (2012). Mieszkańcy otuliny i warszawiacy wobec ochrony przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego – analiza zachowań w lesie. Studia i Materiały CEPL, 32(3), 63–71.
 • Robinson, A.M. (2008a). Geotourism characteristics of ‘experiential tourism’, geosites and enhancing public appreciation of earth sciences. W: A.M. Robinson, D. Newsome (red.), Conference Proceedings, Global Geotourism Conference, Fremantle, 17–20 August.
 • Robinson, A.M. (2008b). Geotourism: who is the geotourist? National Conference on Green Travel, Climate Change and Ecotourism, Adelaide SA, November 2008, materiał niepubli­kowany.
 • Robinson, A.M., Roots, D. (2008). Marketing geotourism sustainably. W: A.M. Robinson, D. Newsome (red.), Conference Proceedings, Global Geotourism Conference, Fremantle, 17–20 August.
 • Słomka, T., Doktor, M., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M. (2009). Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geoturystyka, 4(19), 61–72.
 • Słomka, T., Mayer, W. (2011). Geourism – a new approach to geology and environment protection. W: T. Słomka (red.), Geotourism. A variety of aspects (s. 11–21). Kraków: AGH University of Science and Technology, International Association for Geotourism.
 • Sowa, I. (2012). Zachowania kobiet na rynku usług turystycznych. W: E. Kieżel, S. Smyczka (red.), Zachowania rynkowe kobiet – wybory i determinanty (s. 217–253). Warszawa: Placet.
 • Sztando, A. (2013). Strategia rozwoju gminy Stronie Śląskie na lata 2013–2020. Stronie Śląskie: Rada Miejska w Stroniu Śląskim.
 • Włodarczyk, B., Kowalczyk-Anioł, J. (2011). Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia. W: J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne (s. 9–25). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
 • Wójtowicz, B. (2013). Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji w obiektach zabytkowych UNESCO na przykładzie kopalni soli w Wieliczce w opinii turystów polskich i zagranicznych. Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, 247–253.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db278245-07ae-4dd2-9042-5d41bebdd366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.