PL EN


2014 | 7 | 1(22) | 189-197
Article title

Polish copyright contract law and its current development – from license towards lease

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Tematyka niniejszego referatu odnosi się do różnic między umową dzierżawy a umową licencji – zagadnienia, w zakresie którego stosunkowo niedawno w orzecznictwie polskim powstał problem do rozstrzygnięcia. Artykuł omawia również polskie prawo autorskie ze szczególnym uwzględnieniem umów oraz możliwości stosowania do tej części prawa autorskiego konstrukcji znanych z prawa cywilnego. Proponowany przez nas referat sprowadza się zatem do odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie, na gruncie prawa autorskiego dopuszczalne jest stosowanie postanowień części szczegółowej zobowiązań polskiego kodeksu cywilnego i w konsekwencji w jakim zakresie dopuszczalna jest swoboda dysponowania prawa autorskimi. Artykuł omawia trzy stanowiska doktryny w tym zakresie. Poddane analizie jest również orzeczenie Sądu Najwyższego zezwalające w istocie na zawieranie umowy dzierżawy w stosunku do autorskich praw majątkowych.
Keywords
Contributors
author
 • Jagiellonian University, Krakow
 • Jagiellonian University, Krakow
References
 • Baliga B., Kućka M., Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje. (in:) „Transformacje prawa prywatnego”, No. 2/2008
 • Barta J. (ed.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie. Vol. 13, 2nd edition, Warszawa 2010
 • Desbois H., Le droit d'auteur. Paris 1950
 • Niewęgłowski A., Gloss to the Supreme’s Court Judicatory from 26th January 2011, IV CSK 274/10, “Glosa”, No. 1/2012
 • Niżankowska A., Prawo do integralności utworu. Warszawa 2007
 • Pązik A., Gloss to the Supreme Court’s Judicatory from 26th January 2011, IV CSK 274/10. Lex/el., 2012, No. 150055
 • Pietrzykowski K. (ed.), Kodeks cywilny, Komentarz. vol. II, Warszawa 2011
 • Traple E., Umowy o eksploatację utworów. Warszawa 2010
 • Włodarska-Dziurzyńska K., Targosz T., Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Warszawa 2010
 • Wojeciechowska A., Autorskie prawa osobiste twórców utworu audiowizualnego. ZNUJ, PWiOWI. Kraków 1999
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db281f28-20fc-4db0-8af2-457316d86cdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.