PL EN


Journal
2019 | 21 | 3 | 325-341
Article title

Bóg w Księdze Jonasza

Content
Title variants
EN
God in the Book of Jonah
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Book of Jonah is remarkably theocentric. The events underline that JHWH is truly the only God, because he has the power of over natural elements, flora and fauna and destiny of other nations who are subordinate to Him even far from the homeland of the Israelites. JHWH Himself is the origin of all creation and will lead it to its final fulfillment. There are no other gods, and JHWH alone determines what is sinful, and JHWH Himself can show mercy in response to people’s repentance. God thus pictured is the only God, full of mercy. In His infinite mercy, he is not exclusively concerned with the Jewish nation. On the contrary, JHWH sends the Prophet to the pagans and in doing so he offers His mercy and redemption to them, which is undoubtedly extraordinary in the Bible.
Journal
Year
Volume
21
Issue
3
Pages
325-341
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
 • Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy
References
 • Alter R., L’art du récit biblique, Bruxelles 1999.
 • Briks P., Księga Jonasza jako element dyskusji nad założeniami reformy państwa izraelskiego w okresie perskim, „Scripta Biblica et Orientalia” 1(2009), s. 90-106.
 • Brzegowy T., Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi, „Ateneum Kapłańskie” 84/2-3(1992), s. 203-213.
 • Brzegowy T., Prorocki wymiar Księgi Jonasza, „Collectanea Theologica” 62/3(1992), s. 5-20.
 • Chrostowski W., Jonasz – kryzys poczucia sprawiedliwości Bożej. Wykład, w: Oblicza kryzysu w Biblii. Wykłady otwarte, cz. VII, Toruń 1996/97.
 • Ceresko A.R., Księga Jonasza, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 837-843.
 • Duval D., Jonas et le jugement, w: Le jugement dans l’un et l’autre Testament. I. Mélanges offerts à Raymond Kuntzmann, red. E. Bons, Paris 2004, s. 2013.
 • Eynikel E., Księga Jonasza, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W.R. Farmer, Warszawa 2000, s. 1025-1029.
 • Filipiak M., „Jahwe” Starego Testamentu. Bóg zemsty czy Bóg przebaczenia, „Znak” 260 (1976), s. 198-206.
 • Filipiak M., Złorzeczenia w Biblii jako problem etyczny, w: Biblia księgą życia Ludu Bożego, red. S. Łach, M. Filipiak, Lublin 1980, s. 55-59.
 • Gądecki S., Klucz do Księgi Jonasza, przypowieści o Bożym miłosierdziu i duchowych horyzon-tach Izraela, „Studia Gnesnensia” 11(1997) s. 57-104.
 • Ginzberg L., Les légendes des juifs. Tome 6. Juda et Israël, Élie, Élisée et Jonas, les rois de Juda des périodes plus tardives, l’exil, le retour de captivité, Esther, Paris 2006, p. 54-59.
 • Gołębiewski M., Objawienie Boga w Starym Testamencie, „Studia Theologica Varsaviensia” 23/2(1985), s. 19-43.
 • Gołębiewski M., Podstawowe elementy orędzia Starego Testamentu, „Ateneum Kapłańskie” 442 (1982), s. 388-399.
 • Grelot P., Obecność Boga i jedność z Bogiem w Starym Testamencie, „Concilium” 1-10(1968), s. 545-554.
 • Hebrajsko-polski i aramejsko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów hebrajskich i aramejskich oraz kodami Baumgartnera, Warszawa 2017.
 • Homerski J., Księga Jonasza. Wstęp, w: Biblia Tysiąclecia, Poznań 20005, s. 1234-1235.
 • Kasiłowski P., Kłopoty z miłosierdziem, „Przegląd Powszechny” 3(2001), s. 269-281.
 • Lichtert C., La prière de Jonas (Jon 2), https://www.retoricabiblicaesemitica.org/Pubblicazioni/ StRBS/15.Lichtert_Priere%20de%20Jonas_12.07.2016.pdf (dostęp: 14.09.2018).
 • Lohfink N., „Święta wojna” i „klątwa” w Biblii, „Communio” 5(1989), s. 10-19.
 • Łach S., Teocentryczny charakter psalmów, „Ruch Biblijno-Liturgiczny” 1(1977), s. 28-36.
 • Masetti-Rouault M.G., L’apkallu – poisson et son image: notes sur la conservation et la diffusion d’éléments de la culture mésopotamienne au Proche-Orient à l’époque préclassique, „Semitica” 52-53(2002-2007), s. 51.
 • Peter M., Księga Rodzaju, w: Biblia Poznańska, t. I, Poznań 1982, s. 5.
 • Potocki S., Księgi Proroków Mniejszych, w: Pismo Święte Starego Testamentu XII, red. S. Łach, Poznań 1964.
 • Romaniuk K., Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 1994.
 • Romaniuk K., Problem uwarunkowań w biblijnym rozumieniu przebaczenia i pokuty, „Warszaw-skie Studia Teologiczne” 3(1985-1990), s. 118-130.
 • Roqueplo T., Jonas, w: La Bible d’Alexandrie. Les Douze Prophètes. XXIII. 4-9. Joël, Abdiou, Jonas, Naoum, Ambakoum, Sophonie. Traduction du texte grec de la Septante. Introduction et notes par Marguerite Harl, Cécile Dogniez, Laurence Brottier, Michel Casevitz, Pierre Sandevoir, avec la collaboration de Roselyne Dupont-Roc, Thérèse Roqueplo et Félicien Roux, Paris, 1999, s. 115-161.
 • Schreiner J., Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1999.
 • Sonnet J.P., Jonas est-il parmi les prophètes? Une réécriture narrative sur les attributs divins, w: Écritures et réécritures: la reprise interprétative des traditions fondatrices par la littérature biblique et extra-biblique. Cinquième colloque international du RRENAB, Universités de Genève et Lausanne, 10-12 juin 2010, red. C. Clivaz, Leuven 2012, s. 137-156.
 • Steiner G., Préface à la Bible hébraïque, traduit par P.E. Dauzat, Paris 2001.
 • Suchy J., Czyńcie sobie ziemię poddaną, panujcie nad zwierzętami, „Zeszyty Naukowe KUL” 1-4(1993), s. 11-23.
 • Tronina A., Teofania w burzy (Ps 18,8-16), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1(1987), s. 27-37.
 • Tułodziecki T., Jonasz wobec pogan, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 2(2009), s. 37-48.
 • Westermann C., Théologie de l’Ancien Testament, Genève 2002.
 • Wilt T.L., Pigeon: une traduction de Yônāh, „Sycomore” 13(2003), s. 5-17.
 • Vermeylen J., La prière de Jonas (Jon 2) et le cantique de Moïse (Ex 15), w: Écritures et réécritures: la reprise interprétative des traditions fondatrices par la littérature biblique et extra-biblique. Cinquième colloque international du RRENAB, Universités de Genève et Lausanne, 10-12 juin 2010, red. C. Clivaz, Leuven 2012, s. 185-195.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db2bff88-122a-4251-bb95-2501533b49cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.