PL EN


2016 | 7 | 2 | 190-196
Article title

Neurodydaktyczne implikacje dla organizacji procesu kształcenia technicznego

Authors
Content
Title variants
EN
Neurodidactics implications for the organization of the technical education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostaną wyniki badań EEG dotyczące efektywności dydaktycznej w kształceniu technicznym. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback funkcjonującym na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
EN
The article presents the results of EEG studies on the effectiveness of teaching in technical education. The study was conducted in the Laboratory of Experimental Biofeedback functioning at the Academy. Jan Dlugosz in Czestochowa.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
190-196
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Juszczyk S. (2003), Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu, „Chowanna” t. II (21): Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym świecie, cz. 2.
  • Juszczyk S. (2012), Neuronauki w edukacji: nowe możliwości w procesie nauczania-uczenia się, „Chowanna” nr 2.
  • Prauzner T. (2013), Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche, „American Journal of Educational Research” vol. 1, no. 10, http://www.sciepub.com/journal/ education/CurrentIssue (27.03.2016).
  • Prauzner T. (2012), ICT Education in Practice [w:] H. Bednarczyk (red.), Edukacja ustawiczna dorosłych, Radom.
  • Prensky M. (2011), Mark Prensky, Practical, Visionary, http://www.marcprensky.com (27.03.2016).
  • Siemieniecki B. (2009), Kulturowe uwarunkowania kształcenia na odległość [w:] T. Lewowicki, B. Siemieniecki (red.), Współczesne problemy kształcenia na odległość, Toruń.
  • Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db30b4ff-70b9-46d4-8644-e70541ad2ec2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.