PL EN


2019 | 3(53) | 135-153
Article title

The European Union vs. the Eurasian Economic Union: “integration race 2.0”?

Title variants
PL
Unia Europejska a Euroazjatycka Unia Gospodarcza: „wyścig integracyjny 2.0”?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the most remarkable features of regional development in Eurasia is the competition between the European Union (EU) and Russia within the so called “contested neighborhood”, e.g. the post-Soviet space. Originated in the 1990s it gained the special momentum in 2000s after the beginning of the Russia-led “Eurasian integration process”, leading to the creation of the Eurasian Economic Union (EAEU) in 2015. That fact brought the competition between the EU and Russia to the new level, e.g. the “integration race”, which had the strong impact on the whole post-Soviet space. The most obvious outcome of that process is the outburst of the Ukrainian crisis in 2013, which on the one hand contributed to further exacerbation of the EU-Russia relations, on the other – it paved the way to elaboration of the new forms and tools of the integration activities. However, it failed to bring the “integration race” between the EU and the Russia-led EAEU to the standstill. Being in the latent “crystallisation” phase, this process goes further with the covert competition between the integration blocks. Its actors are not only the non-aligned post-Soviet states, but also the existing members of the integration structures. All the mentioned above factors makes the “new edition” of the “integration race” rather dangerous because further acceleration of such a competition can lead to the large-scale rivalry between the EU and the EAEU, which may cause unpredictable consequences.
PL
Jedną z najbardziej zauważalnych cech rozwoju regionalnego w Eurazji wydaje się być konkurencja między Unią Europejską (UE) a Rosją w ramach tak zwanego „spornego sąsiedztwa”, a mianowicie przestrzeni poradzieckiej. Zapoczątkowana w latach 90. XX wieku, konkurencja ta nabrała szczególnego rozpędu w 2000 r. po rozpoczęciu kierowanego przez Rosję „procesu integracji euroazjatyckiej”, co zaowocowało utworzeniem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) w 2015 roku i przeniosło konkurencję między UE a Rosją na nowy poziom – zaczął się tzw. „wyścig integracyjny”, który miał duży wpływ na przestrzeń poradziecką. Najbardziej przyciągającym uwagę skutkiem tego procesu został wybuch tzw. „kryzysu ukraińskiego” w 2013 r., który z jednej strony przyczynił się do dalszego pogorszenia się stosunków UE–Rosja, z drugiej zaś – utorował drogę do opracowania nowych form i narzędzi działań integracyjnych. Nie doszło jednak do zatrzymania „wyścigu integracyjnego” między UE a kierowanym przez Rosję EUG. Będąc w fazie utajonej „krystalizacji”, idzie ten proces dalej wraz z ukrytą konkurencją między blokami integracyjnymi. Jego aktorami są nie tylko państwa postsowieckie, dotychczas nieuczestniczące w tych blokach, ale także obecni członkowie struktur integracyjnych. Wszystko to sprawia, że „nowa edycja” wyścigu integracyjnego jest dość niebezpieczna – dalsze przyspieszenie konkurencji może prowadzić do konfrontacji między UE a EUG, co może mieć nieprzewidywalne konsekwencje.
Year
Issue
Pages
135-153
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
 • Universty of Potsdam
 • University of Warsaw
References
 • ARTHUR Brian (1989), Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events, “Economic Journal”, vol. 99, no. 394.
 • AVERYANOV-MINSKIY Kirill (2015), Soûznoe gosudarstvo Rossii i Belorussii ili evraziĭskaâ integratsiâ? http://www.publicdiplomacy.su/2015/07/21/soyuznoe-gosudarstvo-rossii-i-belorussii-ili-evraziyskaya-integratsiya/ (21.07.2015)
 • BALASSA Bela (1961), The Theory of Economic Integration, London.
 • COX Robert (1996), Approaches to World Order, Cambridge.
 • DELCOUR Laure (2015), Between Eastern Partnership and Eurasian Integration: explaining post-Soviet countries` engagement in (competing) region Building. Problems of Post-Communism, October 2015.
 • DELCOUR Laure (2017), The EU and Russia in Their “Contested Neighborhood”: Multiple external Influences, policy transfer and domestic change, New York.
 • DEUTSCH Karl W. (1957), Political Community and the North Atlantic Area: International Organisation in the Light of Historical Experience, Princeton.
 • DRAGNEVA-LEWERS Rilka, WOLCZUK Kataryna (2015), Trade and geopolitics: should the EU engage with the Eurasian Economic Union? European Policy Centre, Policy Brief, 2 April 2015.
 • EVRAZIJSKAYA ekonomicheskaya integraciya (2017), Sankt Petersburg: CII EABR.
 • EVRAZIJSKAYA EKONOMICHESKAYA KOMISSIYA (2014), Analiz strategij integracionnogo sotrudnichestva (modelej realizacii integracionnogo potenciala) naibolee izvestnyh integracionnyh obrazovanij mira, Moscow.
 • EVRAZIJSKAYA EKONOMICHESKAYA KOMISSIYA (2015), Dolgosrochnyj prognoz ekonomicheskogo razvitiâ Evrazijskogo ekonomicheskogo soûza do 2030 goda, Moscow.
 • FAWCETT Louise, HURRELL Andrew (eds) (1995), Regionalism in World Politics. Regional Organisation and International Order, Oxford.
 • GABUEV Alexandr (2016), Peresopryazhenie ot uspekhov, “Vedomosti”, http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/15/645351-peresopryazhenie-ot-uspehov (15.06.2016)
 • GAMBLE Andrew, PAYNE Anthony (eds) (1996), Regionalism and World Order, London: Macmillan.
 • HAAS Ernst B. (1958), The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-57, Stanford.
 • HAAS Ernst B. (1964), Beyond the Nation-State, Stanford.
 • HARTWELL Christopher (2013), A Eurasian (or a Soviet) Union? Consequences of further economic integration in the Commonwealth of Independent States, “Business Horizons”, vol. 56, no. 4.
 • HETTNE Björn (1993), Neo-Mercantilism: The Pursuit of Regionness, “Cooperation & Conflict”, no. 28 (3).
 • HETTNE Björn (1997), Development Theory and the Three Worlds. London.
 • HETTNE Björn, INOTAI András (1994), The New Regionalism. Implications for Global Development and International Security, Helsinki: UNU/WIDER.
 • HETTNE Björn, INOTAI András, SUNKEL Osvaldo (eds) (1998), Studies in the New Regionalism, Volume I-V. London.
 • HETTNE Björn, SÖDERBAUM Fredrik (1998), The New Regionalism Approach, “Politeia”, vol. 17, no 3.
 • HURRELL Andrew (1995), Regionalism in Theoretical Perspective, in: Louise Fawcett, Andrew Hurrell (eds), Regionalism in World Politics. Regional Organisation and International Order, Oxford.
 • ILYINA Nina (2017), Soûz Rossii i Belorussii - fikciâ, schitaût belorusskie politologi, “Vedomosti”, https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/05/684211-soyuz-rossii-belorussii (05.04.2017)
 • KEOHANE Robert O. (1984), After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton.
 • KINYAKIN Andrey (2016), The Eurasian Economic Union: between co-existence, confrontation and cooperation with the EU, “Rocznik Integracji Europejskiej”, vol. 10.
 • LIBMAN Alexander, VINOKUROV Evgeny (2012), Holding-Together Regionalism: Twenty Years of Post-Soviet Integration, London.
 • LIEBOWITZ Stan, MARGOLIS Steven (1995), Path Dependence, Lock-in, and History, “Journal of Law, Economics & Organisation”, vol. 11, no. 1.
 • DE MELO Jaime, PANAGARIYA Arvind (eds) (1993), New Dimensions in Regional Integration, Cambridge.
 • NORTH Douglass (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge.
 • NYE Joseph (1987), Peace in Parts. Integration and Conflict in Regional Organisation, Boston.
 • OHMAE Kenichi (1995), The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies, London.
 • PALMER Norman D. (1991), The New Regionalism in Asia and the Pacific, Lexington, MA.
 • PETRAKOV Iaroslav, KUCHERYAVAYA Elena V. (2016), Between failure and success of the integration process: explaining the policy impact (the case of the Fiscal and Energy Unions, „Przegląd Europejski”, nr 4 (42).
 • POPESCU Nicu (2014), Eurasian Economic Union: The Real, The Imaginary, The Likely, “Chaillot Papers”. EU Institute for Security Studies, September 2014, p. 20-22.
 • PRAZAUSKAS Algimantas (1992), SNG kak postkolonialnoe prostranstvo [CIS as the Postcolonial Space], Nezavisimaâ gazeta, February 7, 1992.
 • RITTBERGER Volker (ed) 1993. Regime Theory and International Relations. Oxford: Oxford University Press.
 • ROBSON Peter (1993), The New Regionalism and Developing Countries, “Journal of Common Market Studies”, no. 31 (3).
 • SMITH Steve, BOOTH Ken, ZALEWSKI Marysia (eds) (1996), International theory: positivism & beyond, Cambridge.
 • STALLINGS Barbara (ed) (1995), Global Change, Regional Response: The New International Context of Development, Cambridge.
 • STATISTICS of mutual trade (WWW), http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx (16.08.2019)
 • SUZDALTSEV A. (2013), Smenit li Evraziĭskiĭ ekonomicheskiĭ soûz Soûznoe gosudarstvo Belorussii i Rossii?, “Mirovaâ ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniâ”, no. 8.
 • THE THREE PILLARS (WWW), https://pages.uoregon.edu/euro410/eutoday/organisations.php?menu (16.08.2019).
 • WITKOWSKA Marta (2008), Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Warszawa.
 • WOJTASZCZYK Konstanty Adam, TYMANOWSKI Józef, STAWARZ Paweł Michał (eds) (2015), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db328995-80cf-4674-bbca-7f24e9ae5aa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.