PL EN


2018 | 9 | 4 | 102-106
Article title

Kreowanie własnego wizerunku w mediach społecznościowych

Authors
Content
Title variants
EN
Creating an Own Image in Social Media
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki kreowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, które z roku na rok rozrastają się, a profile użytkowników stają się swego rodzaju osobistymi wizytówkami. Autorka zwraca szczególną uwagę na fakt, że granica pomiędzy światem wirtualnym i realnym staje się coraz bardziej rozmyta. Wyjaśnia, dlaczego portale społecznościowe, takie jak Facebook oraz Instagram, są tak popularne, oraz podkreśla znaczenie informacji, które są tam zamieszczane. Zaznacza, że media społecznościowe zrewolucjonizowały sposób kreowania własnego wizerunku, co w dobie mediów społecznościowych jest łatwiejsze niż wcześniej. W social media znajdują się nie tylko nasi znajomi czy najbliższa rodzina, ale także potencjalni przyszli pracodawcy lub klienci. Okazuje się, że w świecie nowych mediów kreowanie swojego wizerunku oraz selekcjonowanie informacji o sobie staje się koniecznością.
EN
The goal of the article is to present the subject of creating own image in social media, which is growing year by year, and causes user profiles are becoming a kind of personal business cards. The author draws particular attention to the fact that the boundary between the virtual and the real world is becoming increasingly blurred. Author explains why sites such as Facebook and Instagram are so popular and highlights the importance of the information that is posted there. She points out that social media revolutionized the way of creating own image, which in the era of social media is easier than before. In social media there are not only our friends and family, but also potential future employers or customers. It turns out that in the world of new media it is becoming necessary to create own image and select information about oneself.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
102-106
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Studentka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Medialnej, Polska
References
 • Brosch, A. (2014). Autoprezentacja nastolatków w mediach społecznościowych. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/275522523_Autoprezentacja_nastolatkow_w_medi ach_spolecznych (25.11.2017).
 • Buchnowska, D. (2015). Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce – projekt badania. Pobrane z: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element- -000171399549 (25.11.2017).
 • Czerski, P. (2012). My, dzieci sieci: wokół manifestu. Polska Dziennik Bałtycki. Pobrane z: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/506821,pisarz-piotr-czerski-my-dzieci-sieci,id,t.html (7.04.2017).
 • GUS (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary- -tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (20.11.2017).
 • Kotyśko, M., Izdebski, P., Michalak, M., Andryszak, P., Pluto-Prądzyńska, A. (2014). Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych. Alcoholism and Drug Addiction, 27(2), 177–194. https://doi.org/10.1016/S0867-4361(14)70012-4 (24.11.2017).
 • Lessig, L., Próchniak, R. (2009). Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Levinson, P., Zawadzka, M. (2010). Nowe nowe media. Kraków: Wyd.WAM.
 • Melosik, Z. (2013). Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku). Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/10101 (25.11.2018).
 • Polskie Badanie Internetu (2018). Polski internet w marcu 2018. Pobrane z: http://pbi.org.pl/badanie- -gemius-pbi/polski-internet-marcu-2018/ (10.04.2018).
 • Sokołowski, M. (2014). Oblicza internetu: sieciowe dyskursy: (roz)poznawanie cyfrowego świata. Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.
 • To zdjęcie podbija sieć. Ludzie są zachwyceni zachowaniem ojca (2017). Pobrane z: https://wiadomosci.wp.pl/to-zdjecie-podbija-siec-ludzie-sa-zachwyceni-zachowaniem-ojca-6192256897 169025a (3.12.2017).
 • Zdjęcie z Krakowa podbiło internet (2017). Pobrane z: https://www.tvn24.pl/krakow,50/zdjecie-z- -krakowa-podbilo-internet,305613.html (3.12.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db36a4cf-4343-4c45-bde4-3bbc1fc5f071
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.