PL EN


2016 | 163 | 163-175
Article title

Образы стариков в прозе Александра Куприна: функции и поэтика

Title variants
EN
The images of old people in Alexander Kuprin’s prose: Functions and poetics
PL
Obrazy starców w prozie Aleksandra Kuprina: sposób przedstawienia i funkcje
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The paper deals with the conception and depiction of the positive image of senility in A. Kuprin’s prose (works of 1890–1910 and of 1930s). The following functional features of the images of old people are analyzed: 1) the meaning of being old (old people as perceived by the young and the old); 2) the role in the storyline: loneliness and the attempts to overcome it, assistance (providing help / wise advice); philosophical thinking in an existential situation (death, emigration from Russia); as well as the devices of depicting senility (kinship / non-kinship, application of the scheme “an old man + achild + apet (dog / cat)”). It is concluded that the images of the old comply with the established Russian ideals: “diffuse communication” (K. Kasyanova), love for the Motherland, and due to this the ontological plane is revealed in these works.
PL
Artykuł ukazuje sposób przedstawienia pozytywnego obrazu starości w prozie Aleksandra Kuprina i rozważa jego znaczenie (utwory z lat 1890–1910). Obrazy starców poddano analizie uwzględniającej semantyczne nacechowanie starości (podejście do starości przez ludzi młodych i starych); udział postaci w fabule: samotność i próby jej przezwyciężenia, okazywanie pomocy (od spraw codziennych do „mądrej rady”); filozoficzne rozważania o sytuacji egzystencjalnej (śmierć, emigracja); sposoby prezentacji starości (stosunki rodzinne i pozarodzinne, wykorzystanie schematu starzec + dziecko + zwierzę: pies lub kot). We wnioskach podkreślono, że obrazy starców w prozie Kuprina łączą się z modelem stałych wartości wyznawanych przez Rosjan. Dzięki wprowadzeniu do utworów postaci ludzi starych, problematyka wzbogacona zostaje o sens ontologiczny.
Year
Volume
163
Pages
163-175
Physical description
Contributors
  • Университет Миколаса Ромериса, Вильнюс
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db390729-a3f1-4ccc-b9f6-f42a09841d85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.