Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 107-116

Article title

Strategie konwersacyjne w wypowiedziach osób jąkających się

Content

Title variants

Conversational strategies of people who stutter

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the research into the interaction within the specific discourse based around the dialogue of people with stuttering disorder. The analysis of the dialogues was performed with the use of the theory of conversational strategies created by Aleks Awdiejew (2004). The dialogues were therefore analysed in terms of four (mutually dependent) basic conversational strategies: informational-verificative, axiological-emotive, behavioral, and meta discursive.

Contributors

 • Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce
 • Staropolska Szkoła Wyższa, Kielce
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

 • Awdiejew A., 2004, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków.
 • Charciarek A., 2001, O grzecznościowych funkcjach pragmatycznych wypowiedzeń pytajnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), [w:] Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź.
 • Danielewiczowa M., 2000, Główne problemy opisu i podziału czasownikowych predykatów mentalnych, [w:] Studia z semantyki porównawczej (nazwy barw, wymiarów, predykaty mentalne), cz. I, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa.
 • Góral-Półrola J., 2016, Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej, Kraków.
 • Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków.
 • Leech G., 1983, Principles of Pragmatics, London.
 • Levinson S., 1980, Pragmatics, Cambridge.
 • Wierzbicka A., 1973/2004, Akty mowy, [w:] Semiotyka i struktura tekstu, praca zbiorowa pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław 1973, s. 201–219. Przedruk: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 33–50.
 • Woźniak T., 2015, Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabas, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 797–835.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-db3a9ebe-30d3-4c4e-866f-82633112e2c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.