PL EN


2005 | 1 | 1 Prawo | 177-193
Article title

Środki zabezpieczające stosowane przez sąd w stosunku do osób niepoczytalnych

Authors
Title variants
DE
Die vom Gericht angewandten Schutzmittel im Hinblick auf unzurechnungsfähige Personen
Languages of publication
PL
Abstracts
In diesem Artikel wird auf die gerichtlichen Schutzmittel eingegangen, die angewandt werden, um die Gesellschaft vor verbotenen Taten unzurechnungsfähiger Personen zu schützen. Diese gerichtlichen Zwangsmaßnahmen gehören wohl zu den schwerwiegendsten Problemen und zwar sowohl was die komplizierte Sachlage als auch was die soziale Relevanz betrifft. In dem Artikel werden nicht nur die heilenden, sondern auch die administrativen Maßnahmen behandelt. Zu den heilenden Maßnahmen gehört die Internierung in eine psychiatrische Anstalt. Zu den administrativen Maßnahmen gehören: Amts- bzw. Berufsausübungsverbot oder das Verbot einer wirtschaftlichen, erzieherischen, medizinischen Tätigkeit oder was die Erziehung, Bildung, Heilung und Versorgung von Minderjährigen betrifft, das Verbot des Aufenthalts in bestimmten Kreisen oder Orten oder das Verbot der Kontaktaufnahme mit bestimmten Personen oder das Verbot des Aufenthaltswechsels ohne gerichtliche Erlaubnis oder das Verbot der Benutzung eines Autos.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Andrejew I.: Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa: PWN 1989.
 • Bieńkowska E.: Środki zabezpieczające, w: Kodeks karny. Część ogólna, red. G. Rejman, C. H. Beck, Warszawa 1999.
 • Buchała K.: System kar, środków karnych i zabezpieczających w projekcie kodeksu karnego, „Państwo i Prawo” 1991, z. 6.
 • Cieślak M.: Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa: Wydawn. Prawn. PWN 1995.
 • Dimmek B.: Kilka uwag na temat społecznej odpowiedzialności i postępowania z psychicznie chorymi sprawcami czynów karalnych w Niemczech, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 7(1998), suplement 3 (8).
 • Doroszewski W. (red.): Słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: PWN 1980.
 • Gierowski J., Szymusik A.: Reforma prawa karnego z perspektywy psychiatrii i psychologii sądowej, „Palestra” 1996, z. 3-4.
 • Góral R.: Kodeks karny − praktyczny komentarz, Warszawa 1998.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116, red. K. Buchała, A. Zoll, Kraków: Zakamycze 1998.
 • „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2000, z. 12, poz. 26.
 • „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2001, z. 12, poz. 27.
 • Kruszyńska A.: Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym według kodeksu karnego z 1997 roku, w: Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. I, Wrocław 1999.
 • Marek A.: Prawo karne, Warszawa: C. H. Beck 2005.
 • Mikos J., Sobolewski Z.: Kiedy należy orzec utratę prawa wykonywania zawodu, „Nowe Prawo” 1958, z. 2.
 • OSN z dnia 14 listopada 2002 r.
 • OSNKW 1974, nr 2, Poz. 23.
 • OSNPG 1984, nr 5, Poz. 37.
 • Paprzycki L. K.: Problematyka psychiatryczna w nowych kodeksach karnych, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 1998, nr 7.
 • Wdowiarz A.: Stosowanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy niepoczytalnego i o poczytalności zmniejszonej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2002, z. 6.
 • Zgryzek K.: Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim prawie karnym, Katowice 1989.
 • Zoll A. (red.): Kodeks karny − część ogólna, t. I, Kraków: Zakamycze 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db3b9f6a-2cec-4750-a70a-db4a341718dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.