PL EN


2017 | 471 | 318-326
Article title

Klasyfikacja umowy leasingowej w polskim i niemieckim prawie bilansowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Leasing jest jedną z najczęstszych form finansowania zakupu środków trwałych używanych w przedsiębiorstwach. Dla grup przedsiębiorstw działających zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim szczególnie ważna jest bilansowa klasyfikacja poszczególnych umów leasingowych, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwa należą do segmentu SME i nie są zobligowane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). W niniejszym artykule oprócz przedstawienia podstaw prawnych klasyfikujących umowy leasingowe w Polsce i Niemczech w oparciu o lokalne prawo bilansowe, przedstawiono na modelu możliwą odmienną klasyfikację tej samej umowy leasingu w ramach wyznaczonych przez prawo bilansowe każdego z dwóch krajów. Celem opracowania jest wskazanie różnic w lokalnym podejściu do transakcji leasingu oraz wpływu takiej reklasyfikacji dokonywanej najczęściej na potrzeby grupy przedsiębiorstw na ostateczny kształt sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów lokalnych oraz celów grupowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db3d5de5-913d-4e81-aab8-7c4f93f6be08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.