PL EN


2013 | 4 | 1 | 369-374
Article title

Ergonómia, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku so zobrazovacou jednotkou

Content
Title variants
EN
Ergonomics, safety and health at work with display unit
Languages of publication
EN SK
Abstracts
EN
Article is devoted to a safe job with the display unit, ergonomics in the workplace and health problem, that are in long-term computing most often occur.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
369-374
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Beňo M. (2010), Zdravie a počítač [on-line] [citované 2013-04-20]. Dostupné na:
  • Buchancová J. et al. (2003), Pracovné lekárstvo a toxikológia, 1.vydanie, Osveta Martin, ISBN 80-8063-113-1, 1132 s.
  • Gecelovská D., Gážiová M. (2007), Zásady BOZP pri práci zo zobrazovacími jednotkami (bezpečne s počítačmi), Národný inšpektorát práce Košice, TypoPress Košice, ISBN: 978-80-969859-0-6, 28 s.
  • Hladký A. (2003), Ergonomické rizikové faktory zdravotních problémů u počítačových obrazovek, Část II: Potíže pohybové soustavy [in:] České pracovné lekárství, číslo 2, 60–66 s.
  • Hlávková J. (2006), Zdraví a počítače [on-line] [citované 2013-04-20]. Dostupné na:
  • Nariadenie vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db4083bb-f5ba-40da-8a36-77e66dbb0566
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.