PL EN


Journal
2009 | Świat i Słowo 2009, nr 1 (12) | 241-254
Article title

O homofobii z perspektywy językowej

Title variants
EN
On Homophobia from the Linguistic Perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author analysed the problem of the homophobia with the linguistic prospect and he presented it in categories of the linguistic image of world. He discussed the social phenomena, analysing the vocabulary connected with naming persons with homosexual tendencies, and also accompanying talking about the homosexuality in general. He brought up issues of the linguistic taboo, judging reality and linguistic stereotype; he also emphasized the features of the so-called hate speech. The author, basing his statements on observation of linguistic phenomena, reached a conclusion, that in the scope of the sexuality loosening the taboo followed, so it is necessary to talk about dysphemisms and detaboos in the case of this sphere of live.
Contributors
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Willowa 2, Bielsko-Biała
References
 • Baudouin de Courtenay J.: O języku polskim: wybór prac. Red. J. Basara i M. Szymczak. Warszawa 1984.
 • Brannon L: Psychologia rodzaju. Gdańsk, 2002.
 • Dąbrowska A.: Eufemizmy mowy potocznej [w:] „Język a kultura” t. V. Red. J. Anusiewicz, F. Nieckula. Wrocław 1992, s. 119-178.
 • Dąbska I.: Milczenie jako wyraz i jego wartość, „Roczniki Filozoficzne” 1963, t. XI, z. 1, s. 73-74.
 • Leszczyński Z.: Szkice o tabu językowym. Lublin 1988.
 • Milewski T.: Językoznawstwo. Warszawa 1965.
 • Przybylska R.: Współczesne polskie słownictwo erotyczne [w:] Język – teoria – dydaktyka. Materiały VIII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Kielce 1987, s. 97-105.
 • Puzynina J.: Słowo, wartość, kultura. Lublin 1997.
 • Rokoszowa J.: Język a milczenie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa językoznawczego” 1983, t. XL.
 • Dąbrowska A.: Eufemizmy współczesnego języka polskiego. Wrocław 1994.
 • Walczak B.: Magia językowa dawniej i dziś [w:] Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna. Red. H. Zgółkowa. Poznań 1988, s. 54-68.
 • Weinsberg G.: Society and the Healthy Homosexual. New York 1983.
 • Wężowicz-Ziółkowska D.: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XIX wieku. Wrocław 1991.
 • Widłak S.: Zjawisko tabu językowego, „Lud” 1968, nr 52, s. 7-23.
 • Zaron Z.: Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. Kochaj bliźniego swego. Warszawa 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db4177fc-1f16-4139-a52d-e2aa3f036664
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.