PL EN


2019 | 1(61) | 279–302
Article title

Ocena zgodności z Konstytucją przepisu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczącego ujęcia nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków

Content
Title variants
EN
Evaluation of conformity to the Constitution of the provision of the Act on the Protection and Care of Historical Monuments concerning the inclusion of a real estate in the communal register of monuments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The evaluated provision of the Act on the Protection and Care of Historical Monuments enables including in the communal register of monuments of a designated real estate without providing the proprietor with a guarantee of protection of his rights against making such an entry. In the draft Sejm’s position it was concluded that this provisions does not conform to the Constitution, because of the fact, that it restricts the right of ownership without providing the owner with a guarantee of legal protection against such a restriction. The provisions do not specify, what actions, procedure and form should apply to including a certain real estate in the communal register of monuments.
Year
Issue
Pages
279–302
Physical description
Contributors
  • Ekspert ds. legislacji BAS; agnieszka.tomaszewska@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9524-8671
References
  • Ginter A., Michalak A., Komentarz do art. 7 [w:] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, 2016, LEX nr 500561.
  • Karcz-Kaczmarek M., Zaufanie do organów władzy publicznej w procedurze prowadzenia gminnej ewidencji zabytków [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Kasiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.
  • Tuleja P., Zaniechanie ustawodawcze [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, red. J. Czajowski, Kraków 2007.
  • Wróbel A. [w:] Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz protokołów dodatkowych, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db437c7f-5f7e-49ce-862c-9370834242e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.