PL EN


2017 | 2(3) | 120-139
Article title

Kobiety na rynku pracy – analiza uwarunkowań

Content
Title variants
EN
WOMEN ON THE LABOUR MARKET – ANALYSIS OF THE CONDITIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka roli i miejsca kobiet w przestrzeni publicznej, czyli w społeczeństwie, na rynku pracy i w szeroko rozumianej polityce jest tematem coraz częściej poruszanym przez wielu naukowców, dziennikarzy, obserwatorów i komentatorów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zmiany społeczne i gospodarcze, zachodzące we współczesnym świecie, stwarzają warunki, które sprzyjają zwiększeniu liczby kobiet na rynku pracy, współuczestniczeniu kobiet w procesie zarządzania, a także wzrostowi ich ambicji zawodowych. Mimo tego można wskazywać na wiele trudności i problemów związanych z ich pozycją i sytuacją. Biorąc pod uwagę sferę po biznesu wyraźnie widać niedoreprezentowanie kobiet, szczególne na najbardziej eksponowanych stanowiskach. Naturalne zatem wydają się pytania o przyczyny takiej sytuacji. Rozważania w niniejszym tekście skoncentrowano na niezwykle – wydaje się – ważkich zagadnieniach związanych z problemami kobiet na rynku pracy. Celem niniejszego tekstu jest zatem analiza wybranych uwarunkowań i determinantów mających wpływ na udział kobiet na rynku pracy.
EN
The role and place of women in society, on the labour market or in politics is a subject which is increasingly recognized by many scientists, journalists, observers and commentators. A tide of social and economic changes in today’s world contribute to the increase in the number of women on the labour market and consequently enhance their participation in the management processes, as well as their professional ambitions. However, there are many difficulties and obstacles related to their situation and professional positions. Taking into consideration the business field, the women’s underrepresentation is clearly visible, particularly in the most prominent positions. The author of the article provides the most important considerations related to the situation, conditions and problems of women on the labour market. Therefore, the purpose of this text is to analyse selected conditions that influence the participation of women in the professional working life.
Keywords
Year
Issue
Pages
120-139
Physical description
Dates
published
2017-12-21
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Andruszkiewicz Iwetta, Stereotypy pracy zawodowej kobiet w Polsce i w UE, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet w na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red. Magdalena Musiał-Karg, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, ISBN: 978-83-7611-502-3.
 • Barburska Olga, Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, „Studia Europejskie” 2002, nr 2, ISSN: 1428-149X.
 • Bator Joanna, Wizerunek kobiet w reklamie telewizyjnej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, sierpień 1998.
 • Brannon Linda, Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, ISBN: 83-87957-63-1.
 • Kymlicka Will, Współczesna filozofia polityczna, Kraków: Znak, 1998, ISBN 83-7006-725-5.
 • Lisowska Ewa, Kobiety na rynku pracy: dyskryminacja czy równość?, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet w na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red. Magdalena Musiał-Karg, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, ISBN: 978-83-7611-502-3.
 • Mandal Eugenia, Seksizm a rynek pracy, „Kobieta i Biznes”1998, nr 3-4, ISSN 1230-94-27
 • Marciniak Anna, Niewidzialne bariery awansu kobiet – apokryf „szklanego sufitu”?, „Zeszyty Studiów Doktoranckich” 2004, zeszyt 19, ISSN: 1642-2600.
 • Musiał-Karg Magdalena, Kobiety w organach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet w na rynku pracy, w polityce i w społeczeństwie, red. Magdalena Musiał-Karg, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, ISBN: 978-83-7611-502-3.
 • Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. Anna Titkow, Warszawa: ISP, 2003.
 • Tomaszewska Joanna, Dyskryminacja ze względu na płeć, [w:] Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Warszawa: Sekretariat Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, 2004.
 • Tracz-Dral Jagoda, Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć, OT-618 BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI, Zespół Informacji i Statystyk Kancelaria Senatu, Luty 2013, s. 15.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db4a0c9c-92d9-4847-baa2-8fbcfa9e5f2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.