Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 178 | 160-173

Article title

Analiza preferencji ludzi młodych w ocenie atrakcyjności miast jako produktu turystycznego

Content

Title variants

EN
Analysis of Preference in Assessment of Young People City's Attractiveness as Tourism Product

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is a discussion of the results of the survey related to the issues shaping the views and opinions of young people on the city as a tourist product. In studies related to changes taking place in an urban setting in which we operate, and in the design of cities, there are new categories of perception cities - new features towns, known in the literature as a revolt cities. We study the perception of cities in terms of tourist appeal and in terms of the tourism product. We also examine the creative perception of cities with regard to new trends shaping urban spaces, such as urban games or urban legends. For the analysis of results of research we use multivariate methods.

Year

Volume

178

Pages

160-173

Physical description

Contributors

References

 • Barber M., 2007: Legendy miejskie. Wydawnictwo RM, Warszawa.
 • Buczyńska-Grajewicz H., 2006: Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Universitas, Kraków.
 • Calvino I., 1975: Niewidzialne miasta. Tłum. Alina Kreisberg. Czytelnik.
 • Everitt B., 2001: Cluster Analysis. HEB, London.
 • Gordon A.D., 1999: Classification. Chapman & Hall, London, New York, Washington.
 • Grabiński T., 1992: Metody aksonometrii. AE, Kraków.
 • Harvey D., 2012: Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M., 2008: Systemy uczące się, rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości. WNT, Warszawa.
 • Ostasiewicz W. (red)., 1998: Statystyczne metody analizy danych. AE, Wrocław.
 • Park R., 1967: On Social Control and Collective Behavior. Chicago.
 • Strzelecki K., 2010: Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny. Akademia Pomorska, Słupsk.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2011: Klasyfikacja oczekiwań i preferencji komunikacyjnych studentów. "Śląski Przegląd Statystyczny", 9 (15), s. 21-32.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2011: Preferencje komunikacyjne studentów jako przesłanki kształtowania programów mobilnościowych. "Transport Miejski i Regionalny", nr 4, s. 28-33.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2012: Cluster Analysis in Description Some Communication Behavior. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 5, s. 75-85.
 • Tryon R.C., 1939: Cluster Analysis. Edwards Brothers, Ann Arbor, Ml.
 • Trzpiot G. (red.), 2013: RExcel w analizie danych. UE, Katowice.
 • Trzpiot G., Szołtysek J., 2013: Atrakcyjność miasta w ocenie młodzieży - na przykładzie miasta Wałbrzych - wstępne rozpoznanie. Wydawnictwo PWSZ, Wałbrzych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-db4a3e23-cd64-4cca-89c1-4f6dcb0933cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.