PL EN


2016 | XVIII/1 | 55-66
Article title

KILKA UWAG O PRZEKŁADZIE KODÓW KULTUROWYCH JĘZYKÓW PRAWNYCH

Content
Title variants
EN
A FEW COMMENTS ABOUT TRANSLATION OF CULTURAL CODES OF LEGAL LANGUAGES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cultural codes, that is elements of permanent perception and interpretation of reality in a given culture, have impact on the effectiveness of intercultural communication. An effective translation of these codes constitutes the core of international understanding on many planes, including the political and legal systems of particular countries, or to put it broadly - their legal cultures. The present article proposes a general discussion of the issue of translating cultural codes of legal Polish and Russian, as well as outlining ways to cope with difficulties occurring in the translation process.
Year
Volume
Pages
55-66
Physical description
Dates
published
2016-06-01
Contributors
 • Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Apresjan Jurij D. 1995. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Kozłowska Z., Markowski A. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Encyklopedia PWN. W: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/kod.html [Dostęp 10 IV 2016].
 • Golka Marian. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Gudykunst William B., Young Yun Kim. 2010. Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową. W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Red. Stewar J. Warszawa: PWN: 496-511.
 • Hall Edward. 1987. Bezgłośny język. Przeł. Zimand R., Skarbińska A. Warszawa: PIW.
 • Liseling Nilsson Sylvia A. 2012. Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.
 • Kierzkowska Danuta. 2002 Tłumaczenia prawnicze. Warszawa: Tepis.
 • Majka-Rostek Dorota. 2010. Kompetencja międzykulturowa jako wymóg współczesnej komunikacji. W: Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności. Red. Majka-Rostek D. Warszawa: Difin SA: 185-198.
 • Malinowski Andrzej. 2006. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: -Rostek D. Warszawa: Difin SA: 185-198.
 • Mirowicz Anatol, Dulewiczowa Irena, Grek-Pabisowa Iryda, Maryniakowa Irena. 1986.
 • Wielki słownik rosyjsko-polski. T. I, II. Moskwa-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Russkij Jazyk.
 • Nawacka Joanna, Maciej Nawacki. 2007. Z obserwacji nad kontekstowym rozumieniem tekstu prawnego jako podstawą translacji. „Acta Polono-Rhutenica” XII: 145-159.
 • Nawacka Joanna, Maciej Nawacki. 2013. Komunikacyjny model przekładu tekstu prawnego. „Między Oryginałem a Przekładem” r. XIX, nr 3(21). Red. Dębska K., Szczęsna A. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka: 95-107.
 • Nawacki Maciej. 2008, Karalność gier na automatach. „Studia Prawnoustrojowe” 8: 273-291.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db4b402c-a8d2-4c5d-a00c-749766b51f60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.