PL EN


Journal
2020 | 5 (87) | 34-44
Article title

Projekt Sur(vir)val: czynniki przetrwania przedsiębiorstw w warunkach koronakryzysu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obliczu nagłych zjawisk kryzysowych kadra zarządzająca często działa w pośpiechu i podejmuje nieplanowane decyzje w celu ochrony przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami kryzysu. Również kryzys związany z wybuchem epidemii koronawirusa i zamknięciem większości sektorów zmusił przedsiębiorstwa do poszukiwania szybkich sposobów radzenia sobie w trudnym czasie. Artykuł przedstawia badania dotyczące pierwszych reakcji i decyzji menedżerskich podjętych po zamknięciu polskiej gospodarki, ze wskazaniem, które z nich okazały się najbardziej istotne dla przetrwania przedsiębiorstw. Na początku opracowania zaprezentowano podstawy teoretyczne, w których opisano, jakie działania podejmowane były w przedsiębiorstwach na świecie w czasie poprzednich kryzysów. Pozwoliło to na zidentyfikowanie listy najczęstszych decyzji i przygotowanie kwestionariusza. Następnie przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kadry zarządzającej 178 przedsiębiorstw w Polsce wskazujących, jakie decyzje były podejmowane najczęściej i które z nich postrzegano jako warunkujące przetrwanie.
Journal
Year
Issue
Pages
34-44
Physical description
Contributors
 • Aquanet S.A.
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Archibugi, D., Filippetti, A. i Frenz, M. (2013a). Economic crisis and innovation: Is destruction prevailing over accumulation? Research Policy, 42(2), 303-314. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.07.002
 • Archibugi, D., Filippetti, A. i Frenz, M. (2013b). The impact of the economic crisis on innovation: evidence from Europe. Technological Forecasting and Social Change, 80(7), 1247-1260. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.05.005
 • Bosch, G. (2010). Reducción de horas, no de plantilla: El trabajo compartido durante la crisis económica. Principios: Estudios de Economia Politica, 17, 29-51.
 • Burda, M. C. i Hunt, J. (2011). What explains the German labor market miracle in the Great Recession? National Bureau of Economic Research, 17187.
 • D'Agostino, L. M. i Moreno, R. (2018). Exploration during turbulent times: an analysis of the relation between cooperation in innovation activities and radical innovation performance during the economic crisis. Industrial and Corporate Change, 27(2), 387-412. https://doi.org/10.1093/icc/dtx035
 • Dominguez, E., Ullíbarri, M. i Zabaleta, I. (2011). Reduction of working hours as a policy of work sharing in the face of an economic crisis. Applied Economics Letters, 18(7), 683-686. https://doi.org/10.1080/13504851.2010.485924
 • Dyduch, W. (2013). Twórcza strategia organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Edmondson, A. C. (2020, 6 marca). Don't hide bad news in times of crisis. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/03/dont-hide-bad-news-in-times-of-crisis
 • Enqvist, J., Graham, M. i Nikkinen, J. (2013). The impact of working capital management on firm profitability in different business cycles: Evidence from Finland. Research in International Business and Finance, 32(1), 36?49. https://doi.org/10.2139/ssrn.1794802
 • Faith, J. (2009). Recession keeps Europe's top tax directors on their toes. International Tax Review, 20(5), 10-16.
 • Fernandez, P. (2020). "Through the looking glass: envisioning new library technologies" pandemic response technologies: remote working. Library Hi Tech News, 37(5), 21-23, https://doi.org/10.1108/LHTN-04-2020-0039
 • Flagg, D., Kudrimoti S. i Margetis S. (2011). Do management decisions matter when firms are in distress? Review of Management Innovation & Creativity, 4(9), 1-19.
 • Garcia, H. F. (2006). Effective leadership response to crisis. Strategy & Leadership, 34(1), 4-10. https://doi.org/10.1108/10878570610637849
 • Heshmati, A. i Kim, H. (2011). The R&D and productivity relationship of Korean listed firms. Journal of Productivity Analysis, 36(2), 125-142. http://hdl.handle.net/10.1007/s11123-010-0206-y
 • Howitt, A. M., Leonard, H. B. i Giles, D. W. (red.). (2009). Managing crises. Responses to large-scale emergencies. CQ Press.
 • Ivanus, G. i Repanovici, A. (2016). SME's innovation strategy for business continuity and crisis management. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 9(58), 155-162.
 • Jones, P. i Comfort, D. (2020). A commentary on the COVID-19 crisis, sustainability and the service industries. Journal of Public Affairs. https://doi.org/10.1002/pa.2164
 • Kildiene, S., Kaklauskas, A. i Zavadskas, E. K. (2011). COPRAS based comparative analysis of the European country management capabilities within the construction sector in the time of crisis. Journal of Business Economics and Management, 12(2), 417-434. https://doi.org/10.3846/16111699.2011.575190
 • Kraus, S., Clauss, T., Breier, M., Gast, J., Zardini, A. i Tiberius, V. (2020). The economics of COVID-19: initial evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(5), 1067-1092. https://doi.org/10.1108/IJEBR-04-2020-0214
 • Leonard, H. B. i Howitt, A. M. (2006). Beyond Katrina: Improving disaster response capabilities. Center for Public Leadership Working Papers, 18-25.
 • Leonard, H. B. i Howitt, A. M. (2010). Organizing response to extreme emergencies: The Victorian Bushfires of 2009. The Australian Journal of Public Administration, 69(4), 372-386. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2010.00695.x
 • Lieber, L. D. (2009). How to manage terminations and layoffs in a recession. Employment Relations Today, 36(1), 95-102. https://doi:10.1002/ert.20242
 • Lopes de Sousa Jabbour, A. B., Chiappetta Jabbour, C. J., Hingley, M., Vilalta-Perdomo, E. L., Ramsden, G. i Twigg, D. (2020). Sustainability of supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) pandemic: lessons and trends. Modern Supply Chain Research and Applications, przed drukiem. https://doi.org/10.1108/MSCRA-05-2020-0011
 • Mysirlaki, S. i Paraskeva, F. (2020). Emotional intelligence and transformational leadership in virtual teams: lessons from MMOGs. Leadership & Organization Development Journal, 41(4), 551-566. https://doi.org/10.1108/lodj-01-2019-0035
 • Nan, N. i Lu, Y. (2014). Harnessing the power of self-organization in an online community. MIS Quarterly, 38(4), 1135-1157. https://doi.org/10.25300/MISQ/2014/38.4.09
 • OECD. (2009). Policy responses to the economic crisis: investing in innovation for long-term growth. OECD.
 • Oseifuah, E. K. i Gyekye, A. B. (2018). Effect of global financial crisis on firm value: Evidence from JSE listed non-financial firms. The Journal of Accounting and Management, 8(1), 5-22.
 • Ozili, P. (2020). COVID-19 in Africa: socio-economic impact, policy response and opportunities. International Journal of Sociology and Social Policy, przed drukiem. https://doi.org/10.1108/IJSSP-05-2020-0171
 • Ravalet, E., Vincent-Geslin, S. i Dubois, Y. (2017). Job-related "high mobility" in times of economic crisis: Analysis from four European countries. Journal of Urban Affairs, 39(4), 563-580. https://doi.org/10.1080/07352166.2016.1251170
 • Sacchi, S., Pancaldi, F. i Arisi, C. (2011). The economic crisis as a trigger of convergence? Short-time work in Italy, Germany and Austria. Social Policy & Administration, 45(4), 465-487. https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2011.00785.x
 • Softić, S. (2010). Dimenzije i obilježja krize preduzeća u BiH. Zbornik Radova - Sarajevo Business and Economics Review, 30, 236-261.
 • Vladušić, L., Rebić, M. i Hršum, A. (2016). Risk management for the purpose of business decision-making in crisis situations. Strategic Management, 3(21), 13-21.
 • Vukajlović, V., Simeunović, I., Beraha, I. i Brzaković, M. (2019). Importance of information in crisis management - statistical analysis. Industrija, 47(3), 37-53. https://doi.org/10.5937/industrija47-23274
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db50df1f-a752-4d0a-96e1-c25668e04eba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.