PL EN


2017 | 2(48) | 87-97
Article title

Function of Centers of Activity in the Shaping of Public Spaces in Lublin

Authors
Title variants
PL
Rola centrów aktywności w kształtowaniu przestrzeni publicznych Lublina
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents relations occurring between the structure of city centers and that of public spaces in Lublin. It examines the problem of polycentricism of urban areas, relations between centers, and those between centers and their vicinity. It also analyses the structure of public spaces, its continuity, legibility, and its basic elements, particularly in terms of their morphology and quality of space arrangement. Results of comparative analysis of both urban structures are presented.
PL
Artykuł prezentuje relacje występujące pomiędzy strukturą centrów obszaru miasta Lublina a strukturą przestrzeni publicznych. Bada kwestię policentryczności obszaru miejskiego, relacji występujących zarówno pomiędzy poszczególnymi centrami, jak i pomiędzy centrami, a obszarami je otaczającymi. Analizuje także strukturę przestrzeni publicznych, bada jej ciągłość i czytelność, oraz składniki elementarne, zwłaszcza pod kątem ich morfologii oraz jakości rozwiązań przestrzennych. Następnie prezentuje wyniki analizy porównawczej obu struktur miejskich.
Contributors
author
 • Maria Curie-Sklodowska University
References
 • Alexander, C., S. Ishikawa, M. Silverstein, M. Jacobson, I. Fiksdahl-King, and S. Angel. 2008. Język wzorców. A Pattern Language. Miasta, budynki, konstrukcja. Translated by A. Kaczanowska, K. Maliszewska and M. Trzebiatowska. Gdańsk-Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Banerjee, T. 2001. “The Future of Public Space — Beyond Invented Streets and Reinvented
 • Places.” Journal of the American Planning Association 67 (1): 9–24. doi: 10.1080/01944360108976352.
 • Clark, W.A.V. 2003. “Monocentric to Policentric: New Urban Forms and Old Paradigms.” In A Companion to the City, edited by G. Bridge and S. Watson. Oxford, UK – Malden, Mass.: Blackwell.
 • Dieleman, F., and M. Wegener. 2004. “Compact City and Urban Sprawl.” Built Environment 30 (4): 308–323.
 • Garreau, J. 1992. Edge City. Life on the New Frontier, Anchor Books. New York – London: Doubleday.
 • Harris, C.D., and E.L. Ullman. 1945. “The Nature of Cities.” Annals of the American Academy of Political and Social Science 242: 7–17.
 • Hoyt, H. 1939. The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities. Washington, DC: Federal Housing Administration.
 • Jastrząb, T. 2004. Przestrzenie publiczne we współczesnej urbanistyce i architekturze, Rozprawy/Politechnika Poznańska. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Mitković, P., and M. Dinić. 2004. “City Center Organization and Its Influence on the City Structure.” Facta universitatis — series: Architecture and Civil Engineering 3 (1): 41–56. doi: 10.2298/FUACE0401041M.
 • Park, R.E., E.W. Burgess, and R.D. McKenzie. 1925. The City. Edited by R.E. Park, The University of Chicago Studies in Urban Sociology. Chicago, Ill.: The University of Chicago Press.
 • Polska, A. 2008. “Przestrzenie publiczne Lublina.” In Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości. Między przełomem a kontynuacją, edited by J.W. Kwiatkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sandalack, B.A., and F.G. Alaniz Uribe. 2010. “Open Space Typology as a Framework for Design of the Public Realm.” The Faces Of Urbanized Space (5): 35–60.
 • Vance, J.E. 1964. Geography and Urban Evolution in the San Francisco Bay Area, The Franklin K Lane Project. Berkeley: Institute of Governmental Studies, University of California.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db56280b-62b5-4967-8987-7a4f2356ef98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.