PL EN


2012 | 4(22) | 52-67
Article title

Zarządzanie procesem komunikowania w mediach społecznościowych przez miasta Metropolii Silesia i ich prezydentów

Content
Title variants
EN
Managing of Communication Processes in Social Media by the Cities of Metropolitan Association of Upper Silesia and Their Majors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rola mediów społecznościowych w komunikowaniu lokalnym rośnie. Zarówno lokalni liderzy, jak i administracje miast wykorzystują je do przekazywania miejscowej społeczności określonych informacji. Przedmiotem artykułu jest analiza, w jaki sposób wybrani prezydenci miast oraz ich administracje komunikują się z lokalnymi społecznościami, jakie cele chcą osiągnąć, wykorzystując wybrane kanały komunikowania, i jakie treści publikują w mediach społecznościowych. Analiza, przedstawiona w artykule bazuje na przeprowadzonych w 2012 r. badaniach − metodą ilościową i jakościową, w miastach Metropolii Silesia oraz wśród prezydentów tych miast.
EN
The importance of social media used for local communication is growing. Local leaders and municipal administrations use social media for passing certain information to the local community. The subject of the article is the analysis of how some mayors and their administrations communicate with local communities, what goals they want to achieve using selected communication channels and what information they publish in social media. The analysis presented in the article was based on quantitative and qualitative research carried out in 2012 in cities of the Silesian Metropolis and among their mayors.
Contributors
 • Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
References
 • Babbie E. (2004). Badania społeczne w praktyce, przekł. W. Betkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bailey Guedes O., Cammaerts B., Carpenter N. (2012). Media alternatywne, przekł. A. Gąsior-Niemiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Barney D. (2008). Społeczeństwo sieci, przekł. M. Fronia. Warstwa: Wydawnictwo Sic.
 • Bergstrôm A. (2011). "Social media in campaigning-citizens and politicians in the 2010 Swedish election", Central European Journal of Communication, t. 4, nr 2(7).
 • Castells M. (2009). Siła tożsamości, przekł. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells M. (2010). Społeczeństwo sieci, przekł. M. Marody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Castells M. (2013). Władza komunikacji, przekł. J. Jedliński, P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dobek-Ostrowska B. (2012). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dombrowsky D. (2012). "Constructing identity on social networks. An analysis of competences of communication constituted on Facebook.com", Central European Journal of Communication, 1.1, nr 8.
 • Kaplan A., Haenlein M. (2010). "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media", Business Horizons, t. 53, nr 1.
 • Lievrouw L.A. (2012). Media alternatywne i zaangażowanie społeczne, przekł. M. Klimowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Piechota G. (2011). "Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook's use by mayors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign)", Central European Political Studies, nr 4.
 • Piechota G. (2012). "Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentów", Studia Medioznawcze, 1.1, nr 48.
 • Piechota G., Kaczmarek-Śliwińska M. (2012). "Priorytety promocji polskich miast na prawach powiatu w kontekście realizacji działań promocyjnych i wykorzystania governance w samorządzie", Marketing i Rynek, nr 4.
 • Schulz W. (2006). Komunikacja polityczna, przekł. A. Kożuch. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tampere K. (2011). ,A walk in the public relations field: Theoretical discussions from a social media and network society perspective", Central European Journal of Communication, 1.1, nr 6.
 • Tilly Ch. (2008). Demokracja, przekł. M. Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Westling M. (2007). Expanding the Public Sphere: The Impact of Facebook on Political Communication. Madison: University of Wisconsin, www.men−deley.com/research/expanding−the−public−sphere− rthe−impact−of−facebook−on−political−communica− tion [dostęp: 12.01.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db580931-2166-4263-8d3b-d2a87e092619
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.