PL EN


Journal
2016 | 1 | 59-76
Article title

Dwie twarze islamu – przypadek średniowiecznej Sycylii

Authors
Content
Title variants
EN
Two Faces of Islam – Case Study of the Medieval Sicily
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Islam jawi się dziś jako nietolerancyjna religia pozostająca w konflikcie z tradycją judeochrześcijańską. Jednak przykład średniowiecznej Sycylii dowodzi, że w imię Koranu można zbudować wielokulturowe społeczeństwo. Strategiczne położenie Sycylii od wieków przyciągało osadników. Od VI wieku władało nią Bizancjum. W VIII wieku wyspa zainteresowała Arabów tworzących nowe państwa w Afryce Północnej. Jednym z nich był emirat Aghlabidów. W 827 roku wyruszyła stamtąd armia, rozpoczynając muzułmański podbój Sycylii, który - pod znakiem rzezi i zniszczeń - trwał przez kolejne dziesięciolecia. W X wieku władzę na wyspie przejęła dynastia Kalbidów. Wprowadzili oni politykę tolerancji, dbali o rozwój nauki i kultury, wspierali rolnictwo oraz handel. W XI wieku Sycylię podbili Normanowie. Zetknąwszy się z wysoką kulturą wyspy, utrzymali oni większość rozwiązań poprzedników. Językami urzędowymi były łacina i greka, a także arabski. Z połączenia różnych kultur powstało jedno z najnowocześniejszych społeczeństw tamtych czasów.
EN
Islam today is being perceived as the religion that is in the state of conflict with the Judeo-Christian tradition. But a case study of the medieval Sicily proves that it is possible to create a multicultural society in the name of the Koran. Strategic location of the island has always attracted settlers. It was under Byzantine rule since the 6th century. In the 8th century it attracted the attention of the Arabs, just then creating their new states in North Africa. One of them was the Aghlabid Emirate. In 827 it sent an invading army to Sicily. The Muslim conquest of the island, punctuated with the outbursts of onslaught and destruction, lasted for several decades. In the 10th century the reins of power went to the rulers from the Kalbids dynasty. They introduced a policy of tolerance, promoted arts and science and supported trade and agriculture. In the 11th century Sicily was conquered by the Normans. Recognising the high value of the culture they encountered on the island, they retained most measures of their predecessors. The official languages were Latin, Greek and Arabic. The mixture of various cultures in Sicily produced one of the most advanced societies of that period.
Journal
Year
Issue
1
Pages
59-76
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
author
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
References
 • H. Kennedy, Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniała świat, tłum. M. Wilk, Warszawa 2011
 • J. Olkiewicz, Sycylia w kalejdoskopie historii i legendy, Warszawa 1975
 • T. Fischer-Hansen, Ancient Sicily, Copenhagen 1995
 • J. Marie-Martin, Italia bizantyńska, [w:] J.C. Cheynet (red.), Świat Bizancjum, tłum. A. Graboń, t. 2, Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, Kraków 2011
 • M. McCormick, Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej, tłum. A. Bugaj i in., Warszawa 2009
 • A. Metcalfe, The Muslims of Medieval Italy, Edinburgh 2009
 • S. O’Shea, Morze wiary, tłum. R. Kot, Poznań 2009
 • R. Panetta, I saraceni in Italia, Mursia-Milano 1998
 • F. Maurici, Breve storia degli arabi in Sicilia, Palermo 2006
 • M. Daniłowicz, Muzułmańskie panowanie na Sycylii. Arabska Siqilliyya, [w:] P. Bachtin, M. Klimiuk (red.), Azja i Afryka. Inność – odmienność – różnorodność, Warszawa 2014
 • M. Kozłowski, Sycylia – między Bizancjum i Arabami, http://histmag. org/Sycylia-miedzy-Bizancjum-i-Arabami-8360
 • M. Böhm, Normański podbój Sycylii w XI wieku, Oświęcim 2014
 • P. Aube, Roger II, tłum. B. Biały, Warszawa 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db585e69-224c-4b6e-b694-5dd97ecf273b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.