PL EN


2013 | 4 | 2 | 25-39
Article title

Marketingowe podejście w działalności personalnej w opiniach potencjalnych pracowników

Content
Title variants
EN
Marketing attitudes in personnel activities in potential employees’ opinions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem podejścia marketingowego w działalności personalnej współczesnej organizacji. Głównym celem było określenie i przeanalizowanie stopnia znajomości istoty i zakresu marketingu personalnego wśród młodych potencjalnych pracowników. Na podstawie wyników pierwotnych badań empirycznych stwierdzono, że mniej niż połowa osób poprawnie go interpretowała. Wynikało to zapewne z małej wiedzy na temat jego zakresu przedmiotowego. Czynnik ten badani wskazywali także jako główną barierę implementacji marketingu personalnego przez pracodawców w Polsce.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
25-39
Physical description
Contributors
 • Prof. nadzw. dr hab., Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, tel. 515 270 767
References
 • 1. Ahmed P.K., Rafiq M. (2003), Internal marketing issues and challenges, „European Journal of Marketing” vol. 37, no. 9.
 • 2. Baruk A. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • 3. Bowen D.E., Ostroff C. (2004), Understanding HRM–firm performance linkages: The role of the “strength” of the HRM system, „Academy of Management Review” vol. 29.
 • 4. Dalal R.S. (2005), A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behaviour, „Journal of Applied Psychology” vol. 90.
 • 5. Gilmore A. (2000), Managerial interactions of internal marketing, w: Internal marketing. Directions for management, Varey R.J., Lewis B.R. (eds), Routledge, London.
 • 6. Holtz B.C., Harold C.M. (2013), Interpersonal justice and deviance: the moderating effects of interpersonal justice values and justice orientation, „Journal of Management” vol. 39, no. 2.
 • 7. Kehoe R.R., Wright P.M. (2013), The impact of high-performance human resource practices on employees’ attitudes and behaviors, „Journal of Management” vol. 39, no. 2.
 • 8. Kotler P., Keller K.L. (2007), Marketing management, Prentice Hall, New Jersey.
 • 9. Mitchell M.S., Ambrose M.L. (2007), Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs, „Journal of Applied Psychology” vol. 92.
 • 10. Naseem A., Sheikh S.E., Malik K.P. (2011), Impact of employee satisfaction on success of organization: relation between customer experience and employee satisfaction, „International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering” vol. 2, no. 5.
 • 11. Nishii L.H., Lepak D.P., Schneider B. (2008), Employee attributions of the “why” of HR practices: Their effects on employee attitudes and behaviors, and customer satisfaction, „Personnel Psychology” vol. 61.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db5c120e-9db7-45e0-9825-5fc1829454f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.