PL EN


2015 | 14 | 2 | 9-22
Article title

Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym – implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote

Content
Title variants
EN
Legal changes in the protection of children fromcommercial sexual exploitation - implementation of the EU directives and ratification of the Lanzarote Convention in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zmiany prawne, które zostały wprowadzone w polskim ustawodawstwie w związku z ratyfikacją Konwencji z Lanzarote oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku, w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Zmiany te są istotne z punktu widzenia ochrony dziecka przed zjawiskiem komercyjnego wykorzystywania oraz zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w związku z jego udziałem w postępowaniu karnym.
EN
The article presents legal changes that have been introduced in the Polish legislation following the ratification of the Council of Europe Convention on the Protection of Children against sexual Exploitation and Sexual Abuse (Lanzarote Convention) and the Directive of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography and the Directives the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims. These changes are essential in order to protect children from commercial exploitation and to protect children participating in criminal proceedings.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
9-22
Physical description
Contributors
  • Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db5e32e3-0c1a-4f92-b5cc-7daaf9dc7012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.