PL EN


2010 | 6(10) |
Article title

The role of markedness in the acquisition of aspectual features of Polish as a foreign language

Content
Title variants
PL
Rola nacechowania w przyswajaniu aspektu w języku polskim jako obcym
Languages of publication
Abstracts
EN
In the literature on language acquisition the issue of aspect acquisition in L1 and L2 has been gaining enormous popularity recently. Although there has appeared a number of studies investigating the development of aspectuality in various languages, research into L2 Polish is not abundant. To my best knowledge, the findings presented below represent a pioneer study of the acquisition of aspect in L1 English and Slavic users of Polish. In the paper a compositional approach to aspect in Polish has been adopted. Thus, it is seen as a combination of the Vendlerian distinctions and the perfective/imperfective opposition, traditionally applied to Slavic languages. The fact of combining the Western and Eastern views on aspect results in three types of Polish verb phrases, divided with respect to the value of telicity and perfectivity, the ease of acquisition of which has been tested on a group of L1 English and L1 Slavic speakers of Polish. The results of the empirical study show without a doubt that the so called unmarked constellations develop first (the L1 English group has acquired them too) due to the similarity of inherent and grammatical aspect perceived by the testees. As for the marked combinations of aspects, the Slavic group have scored significantly higher than the English group, although a few L1 English users have displayed a knowledge of this type of verb phrases. All in all, the findings of the research are in line with other SLA studies of aspect.
PL
W anglojęzycznej literaturze na temat przyswajania języka zagadnienie nabywania aspektu w języku ojczystym i obcym jest obecnie jednym z najczęściej analizowanych zjawisk, aczkolwiek opracowania dotyczące języka polskiego należą do nielicznych. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą prezentowane poniżej badania są najprawdopodobniej jedynymi z dziedziny rozwoju aspektu w kontekście przyswajania języka polskiego jako obcego. Omawiane badania wpisują się w trend zwany kompozycyjnym podejściem do aspektu, polegający na rozpatrywaniu tej kategorii gramatycznej nie tylko z punktu widzenia tradycyjnego podziału na dokonaność i niedokonaność, ale również zróżnicowania na grupy czasownikowe teliczne i ateliczne. Co ważne, w zastosowanym w artykule rozumieniu aspektu nie stawia się znaku równości pomiędzy dokonanością i telicznością, dzięki czemu możliwe są trzy kombinacje wartości tych cech. Celem przeprowadzonych badań było stwierdzenie, czy i które konstelacje wartości teliczności i dokonaności są łatwiejsze do rozpoznania i przyswojenia przez nierodzimych użytkowników języka polskiego posługujących się językami słowiańskimi lub angielskim jako ojczystym. Rezultaty badań niezbicie pokazują, iż tzw. kombinacje nienacechowane są nabywane przed kombinacjami nacechowanymi, ponieważ podobieństwo ich cech składowych jest dostrzegane przez respondentów. W przypadku kombinacji nacechowanych wyniki grupy angielskiej pokazują, że rozbieżne wartości teliczności i dokonaności sprawiają, iż znajomość pewnych fraz werbalnych rozwija się znacznie później, niż kiedy te cechy są zgodne. Badania pokazują też znacznie większą zdolność rodzimych użytkowników języków słowiańskich do prawidłowego rozpoznawania nacechowanych fraz werbalnych, niż jest to w przypadku respondentów posługujących się językiem angielskim jako ojczystym. W tej grupie badawczej zaledwie kilku ankietowanych zdołało zidentyfikować frazy z różnymi wartościami cech. Podsumowując, przedstawione w artykule badania zgodne są z innymi opracowaniami z dziedziny przyswajania aspektu w języku drugim.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db6da984-14b4-4c18-b248-4f2b8638638d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.