PL EN


2013 | 2 | 33-41
Article title

Kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania

Content
Title variants
EN
Corporal punishment in the context of paradigmatic transition in view of the aim of education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem podjętych rozważań będzie próba przeprowadzenia teoretycznej analizy uzasadnienia zakazu stosowania kar cielesnych wobec dziecka w praktyce wychowawczej rodziny. Z perspektywy teorii wychowania punktem wyjścia rozważań są humanistyczne i behawioralne źródła definiowania wychowania oraz ich metodologiczne konsekwencje. Prezentacja problemu służy zwiększeniu pedagogicznej świadomości społecznej oraz wzbudzeniu refleksji i wywołaniu dyskusji w środowisku pedagogicznym, podkreślając tym samym znaczenie formułowania celów działań podejmowanych w środowisku rodzinnym przez profesjonalistów w kierunku pedagogizacji.
Year
Issue
2
Pages
33-41
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Arendt H. (1993). Korzenie totalitaryzmu. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 • Combs A. W., Popham W. J., Hosford Ph. L. (1977). Behaviorism and humanism. A synthesis?, Educational leadership, October, vol. 35 (1).
 • Górniewicz J. (2008). Teoria wychowania (wybrane problemy). Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego.
 • Jarosz E. (2010). Wstęp. Chowanna, t. 1 (34).
 • Kamińska M. (2012). Kocham, nie biję? — o zagrożeniu praw dziecka w rodzinie. Nowa Szkoła, nr 10, 3-4.
 • Konarzewski K., Szymańczak M. (red.) (1988). Kiedy dziecko mówi nie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
 • Kosiorek M. (2007). Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany. Kraków: Impuls.
 • Kuczok W. (2003). Gnój. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Miller A. (2007). Zniewolone dzieciństwo: ukryte źródło tyranii. Poznań: Media Rodzina, Harbor Point Sp. z o. o.
 • Palka S. (2000). Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej. W: D. Kubinowski, M. Nowak (red.) Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków: Impuls.
 • Paulston R. G. (2000). Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii paradygmatów. W: Z. Kwieciński (red.) Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Sajkowska M. (2010). Myślałam, że mi serce pęknie. Chowanna, t. 1 (34).
 • Sikorska M. (2009). Nowy ojciec, nowa matka, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sławiński S. (1991). Spór o wychowanie w posłuszeństwie. Warszawa: Agencja Wydawnicza TFD.
 • Śliwerski B. (2000). Antypedagogika. W: T. Szkudlarek, B. Śliwerski (red.) Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Tyszkowa M. (1985). Rozwój dziecka w rodzinie i poza nią. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Urbaniak-Zając D. (2013). Konsekwencje podporządkowania się nauk społecznych pozytywistycznemu modelowi nauki. W: E. Kos, D. Urbaniak-Zając (red.) Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db78a78c-c4fd-4d87-995d-ca740ce8f4b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.