PL EN


2018 | 542 | 58-66
Article title

Możliwości wykorzystania produktów ubocznych przemysłu olejarskiego do produkcji batonów

Content
Title variants
EN
Possibilities of using by-products from oilseed industry for the production of bars
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie produkcji olejów powstają duże ilości produktów ubocznych w postaci makuchów. Są one bogate w składniki odżywcze, takie jak białko. W pracy zbadano możliwości użycia makuchów do produkcji batonów. Do tego celu wykorzystano ankietę jako narzędzie badania opinii konsumentów. Grupą badaną byli studenci wrocławskich uczelni. Zbadano preferencje studentów pod względem obecności makuchów w batonie. Ustalono najważniejsze cechy, jakimi według badanych powinien charakteryzować się baton. Z badania wynika, że studenci najbardziej byliby zainteresowani makuchami słonecznikowymi, sezamowymi i dyniowymi. Część populacji studentów pragnie się zdrowo odżywiać i jest zainteresowana produktami o lepszej jakości. Daje to możliwość zastosowania makuchów do produkcji batonów skierowanych do tej grupy konsumentów. Batony te powinny się charakteryzować zawartością zdrowszych i lepszych jakościowo składników bogatych w wartości odżywcze, przy zachowaniu bardzo dobrego smaku przekąski.
EN
A lot of by-products in the form of oil cake are produced in the oil production process. They are rich in nutrients such as protein. The work was aimed at exploring the possibility of using oil cake for the production of bars. For this purpose, a questionnaire was used as a tool for consumer opinion surveys. The study group were students of Wrocław universities. Students’ preferences were examined for the presence of oil cake in a bar. The most important features were determined which according to the respondents should be characterized by a bar. The study shows that students would be most interested in sunflower, sesame and pumpkin oil cake. Part of the student population wants to eat healthily and is interested in better quality products. It gives the possibility of using oil cake for the production of bars targeted at this group of consumers. These bars should be characterized by the content of healthier and better quality ingredients rich in nutritional values, while maintaining a very good taste of snacks.
Contributors
References
 • Bodył M., Łopaciuk W., Rosiak E., Szajner P., 2015, Ewolucja światowego rynku roślin oleistych i jej wpływ na rynek krajowy, [w:] Sytuacja na światowym rynku zbóż, roślin oleistych, cukru i biopaliw oraz jej wpływ na krajowe rynki produktów roślinnych i możliwości ich rozwoju, red. P. Szajner, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 36–61.
 • Chocolate for all ages – Kinder History, 2018, https://www.kinder.com/au/en/the-kinder-story/05 (4.12.2018).
 • Iskandar M.J., Baharum A., Anuar F.H., Othaman R., 2018, Palm oil industry in South East Asia and the effluent treatment technology – A review, Environmental Technology and Innovation, no. 9, s. 169–185.
 • Kachel-Jakubowska M., Kraszkiewicz A., Szpryngiel M., Niedziółka I., 2011, Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne, Inżynieria Rolnicza, nr 15(6), s. 61–68.
 • KitKat Nestlé Global, 2018, https://www.nestle.com/investors/brand-focus/kitkat (4.12.2018).
 • Makuch/Wytłoki – Naturalny wytłok OlVita, 2018, http://www.olvita.pl/makuch.php (1.06.2018).
 • Mars History, 2018, https://www.mars.com/poland/pl/about-us/history (4.12.2018).
 • Nascimento E., Carvalho C., Takeiti C., Freitas D., Ascheri J., 2012, Use of sesame oil cake (Sesamum indicum L.) on corn expanded extrudates, Food Research International, no. 45 (1), s. 434–443.
 • Odpady produkcyjne jako przekąski, czyli wykorzystanie makuchów w żywieniu człowieka – przegląd rynku spożywczego, 2018, https://foodfakty.pl/odpady-produkcyjne-jako-przekaski-czyli-wykorzystanie-makuchow-w-zywieniu-czlowieka (1.06.2018).
 • Olesińska K., Luchowska K., Sugier D., Wilczyński K., 2017, Wpływ sposobu pozyskiwania oleju konopnego na wybrane jego właściwości, Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, nr 22, s. 17–22.
 • Pleissner D., 2018, Recycling and reuse of food waste, Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, no. 13, s. 39–43.
 • Samotyja U., Kowalczyk P., Lewandowska M., Musielak J., 2014, Procesy hydrolityczne frakcji tłuszczowej mąk z nasion roślin oleistych, Towaroznawcze Problemy Jakości, nr 1, s. 104–110.
 • Wadhera D., Capaldi E.D., 2012, Categorization of foods as “snack and “meal by college students, Appetite, no. 58(3), s. 882–888.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db811d87-eaf6-4cd9-b7be-9cb943260944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.