PL EN


2015 | 4(28) | 97-109
Article title

Assessment of the level of management and labour productivity on the basis of accounting report data

Content
Title variants
PL
Ocena poziomu zarządzania i produktywności pracy na podstawie danych sprawozdawczych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of following work is to present the level of management and labour productivity indicator as tools of assessing the work of company administration and its effectiveness as a whole. These indicators have been derived from production function whose form reflects the natural process of composing generative factors. These factors include traditionally understood assets and human resources. Consequently, the applied production model uses both the data of traditional calculation of costs and the calculation of human capital, which is a very dynamically developing area of economical science. Additionally, this model allows assessing the contribution of human capital in the economical effect of an enterprise, and consequently enables determining the level of remuneration of the human capital. The latter functionality, together with the theory of basic salary adequate to the value of individual human capital, is the basis for the system of bonuses based on financial effects of a unit. The above assumptions have been verified in the work on the basis of a practical example.
PL
W artykule przedstawiono zmienną zarządzania oraz wskaźnik produktywności pracy jako narzędzia oceny pracy kierownictwa firmy i jej efektywności jako całości. Wskaźniki te zostały wyprowadzone z funkcji produkcji, której postać odzwierciedla naturalny proces komponowania czynników wytwórczych. Do czynników tych zalicza się tradycyjnie rozumiane aktywa oraz zasoby ludzkie. Zastosowany model produkcji wykorzystuje zarówno dane pochodzące z tradycyjnego rachunku kosztów, jak i z rachunku kapitału ludzkiego, stanowiącego obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedzinę nauk ekonomicznych. Dodatkowo model ten pozwala na ocenę udziału kapitału ludzkiego w efekcie ekonomicznym przedsiębiorstwa, a w konsekwencji umożliwia określenie poziomu wynagrodzenia kapitału ludzkiego. Ta ostatnia funkcjonalność, w połączeniu z teorią płac zasadniczych adekwatnych do wartości kapitału ludzkiego, stanowi podstawę systemu premiowania opartego na efektach finansowych jednostki. Powyższe założenia zostały w pracy zweryfikowane na praktycznym przykładzie.
Year
Issue
Pages
97-109
Physical description
Dates
published
2015-12
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki
References
 • Armstrong, M. (2007). A handbook of employee reward management and practice. London: Kogan Page. ISBN 9780749449629.
 • Blaug, M. (1995). Metodologia ekonomii. Transl. by B. Czarny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301116471.
 • Bliss, C. (2005). The theory of capital: A personal overview. In: C. Bliss, A. Cohen, G. C. Harcourt (eds.), Capital theory. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 1840644818.
 • Dobija, D., Dobija, M. (2003). O naturze kapitału. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 17(73). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa.
 • Dobija, M. (2004). Analityczna funkcja produkcji, cz. 2. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 40(11), 9–16.
 • Dobija, M. (2011). Labor productivity vs. minimum wage level. Modern Economy, 2(5), 780–787.
 • Dobija, M. (2012). Political reforms based on a Human Capital Research Programme. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 8, 9–29.
 • Hulten, Ch. R. (2000). Total factor productivity: A short biography. National Bureau of Economic Research Working Paper, 7471, January.
 • Humpherey, T. M. (1997). Algebraic production functions and their uses before Cobb-Douglas. Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 83(1), 51–83.
 • Kozioł, L., Kozioł, W., Wojtowicz, A., Pyrek, R. (2014). An outline of a compensation system based on human capital theory. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 148, 551–558.
 • Lavoie, M. (2001). Capital reversing. In: P. A. O’Hare (ed.). Encyclopedia of political economy. Vol. 1: A–K (pp. 58–61). London and New York: Routledge. ISBN 0415241863.
 • Manuelli, R., Seshadri, A. (2007). Human capital and the wealth of nations [online, accessed: 2015-11-20]. Madison: University of Wisconsin. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.73.9308&rep=rep1&type=pdf.
 • Mishra, S. K. (2007). A brief history of production functions [online, accessed: 2015-11-20]. MPRA Paper, 5254. Retrieved from: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/5254/1/MPRA_paper_5254.pdf.
 • Robinson, J. (1953). The production function and the theory of capital. Review of Economic Studies, 21(2), 81–106.
 • Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788301167691.
 • Sahinidis, A. G., Kavoura, A. (2014). Exploring Corporate Social Responsibility practices of Greek companies. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 185–193.
 • Wetzstein, M. E. (2013). Macroeconomic theory: Concepts and connections. Abingdon and New York: Routledge. ISBN 9780415603706.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db831d4c-762b-4e51-9530-884d63fbdb6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.