PL EN


Journal
2015 | 11 | 4 | 315-327
Article title

Renewed MER model of integral management

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Model MER zitegrowanego zarządzania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The research work on entrepreneurship, enterprise's policy and management, which started in 1992, successfully continued in the following years. Between 1992 and 2011, more than 400 academics and other researchers have participated in research work (MER research program) whose main orientation has been the creation of their own model of integral management. Results: In past years, academics (researchers and authors of published papers) from Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Byelorussia, Canada, the Czech Republic, Croatia, Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, Poland, Romania, Russia, the Slovak Republic, Slovenia, Switzerland, Ukraine, and the US have cooperated in MER programs, coming from more than fifty institutions. Thus, scientific doctrines of different universities influenced the development of the MER model which is based on both horizontal and vertical integration of the enterprises' governance and management processes, instruments and institutions into a consistently operating unit. Conclusions: The presented MER model is based on the multi-layer integration of governance and management with an enterprise and its environment, considering the fundamental desires for the enterprises' existence and, thus, their quantitative as well as qualitative changes. The process, instrumental, and institutional integrity of the governance and management is also the initial condition for the implementation of all other integration factors.
PL
Wstęp: Prace badawcze nad przedsiębiorczością, polityką przedsiębiorstw oraz zarządzania, rozpoczęte w 1992, były z sukcesem kontynuowane w kolejnych latach. W okresie od 1992 do 2011, ponad 400 pracowników naukowych brało udział w projekcie badawczym (program badawczy MER), którego głównym celem było stworzenie własnego modelu zarządzania zintegrowanego. Wyniki: W ostatnich latach, w programach MER brali udział pracownicy naukowi (biorący udział w badaniach oraz autorzy publikowanych prac), którzy pochodzi z ponad 50 instytucji z Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Białorusi, Kanady, Czech, Chorwacji, Estonii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W wyniku tego, doktryny naukowe różnych uniwersytetów miały wpływ na rozwój modelu MER, który to opiera się zarówno na horyzontalnej jak i wertykalnej integracji zarządzania przedsiębiorstwem, procesów zarządzania, instrumentów oraz instytucji w jeden spójny operacyjny organizm. Wnioski: Prezentowany model MER jest oparty na wielopoziomowej integracji zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem oraz jego otoczeniem, uwzględniając podstawowe dążenia przedsiębiorstwa do jego istnienia, jak również jego ilościowych i jakościowych zmian. Proces instrumentalnego oraz instytucjonalnego zintegrowania zarządzania przedsiębiorstwem jest także wstępnym warunkiem wdrożenia innych czynników integracji.
Journal
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
315-327
Physical description
Contributors
author
  • MER Evrocenter, Maribor, Slovenia
author
  • University of Maribor, Maribor, Slovenia
author
  • University of Maribor, Maribor, Slovenia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db855c0a-3cd7-474c-835f-67df2fa6c1eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.