PL EN


2014 | 15 | 2 | 273-283
Article title

METHODS OF DETERMINING THE PREFERENCE FOR PURPOSES OF THE CONSTRUCTION OF THE COMPUTERISED DECISION SUPPORT SYSTEM

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the functionality of preference modelling for purposes of the multi-methodical, multi-criteria decision analysis implemented in the computerised decision support system. Research results can be considered through the prism of preference: authoritatively determined by the decision maker or democratically by the group of beneficiaries and from the perspective of scientific views of the council of experts. Preferences in the system can be determined using several different methods.
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
273-283
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Department of Economics, West Pomeranian University of Technology
 • The Department of Technology, The Jacob of Paradyż University of Applied Sciences in Gorzów Wielkopolski
References
 • Bąk A. (2004) Mikroekonometryczne metody badania preferencji, Zeszyty Naukowe Uni-wersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, s. 22.
 • Becker J. (2010) Integracja metod w informatycznym systemie wspomagania decyzji DSS (rozwiązania autorskie), Kongres Badań Operacyjnych i Systemowych – 2010, Seria: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 32, Wydawnictwo: BEL Studio Sp. z o. o., Bydgoszcz.
 • Dytczak M., Ginda G., Kwiesielewicz M. (2010) Wybrane narzędzia grupowego wspomaga-nia decyzji w zarządzaniu miastem, Materiały z konferencji KZZ, Zakopane (http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/44_Dytczak_M.pdf)
 • Nowak M. (2004) Metody Electre w deterministycznych i stochastycznych problemach decyzyjnych, „Decyzje” (półrocznik), XII-2004, s. 35.
 • Ostasiewicz W., red. (2003) Pomiar statystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 31.
 • Pełka M., Rybicka A. (2012) Pomiar i analiza preferencji wyrażonych z wykorzystaniem pakietu conjoint programu R, Przegląd Statystyczny, R.LIX – Zeszyt 3, s. 303.
 • Saaty T. L. (1977) A scaling method for priorities in hierarchical structures, Journal of Mathe-matical Psychology 15(3).
 • Saaty T. L. (1980), The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allo-cation, McGraw-Hill International Book Co., New York.
 • Sagan A. (2009) Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statistica – Analiza Conjoint i skalowanie wielowymiarowe, StatSoft Polska, s. 40, (www.statsoft.pl/czytelnia.html).
 • Sosnowska H., red. (1999) Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przykłady zastosowań, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s.: 63, 64, 74-76.
 • Stabryła A. (2002) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków, s. 92-94.
 • Szapiro T. (1993) Co decyduje o decyzji? PWN, Warszawa, s. 47, 49.
 • Thiel T. (2009) Analiza wielokryterialna – jej miejsce i rola w fazie przedinwestycyjnej, materiały z Polskiego Kongresu Drogowego – Region Wielkopolski (17.12.2009), Poli-technika Poznańska, Poznań (http://www.pkd.org.pl/pliki/Analiza_wielokryt_Thiel.pdf)
 • Trzaskalik T., red. (2006) Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa, s. 69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db8e0d62-62c3-42db-9c85-d55f8ac19e2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.