PL EN


2014 | 14 | 238-248
Article title

Filozofia – istota, ewolucja, perspektywy

Content
Title variants
RU
Философия – сущность, эволюция и перспективы
EN
The Philosophy – the Essence, Evolution and Perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Andrzejewski B. 1985. Myśl i życie. O humanizmie polskim Władysława M. Kozłowskiego. Poznań: UAM.
 • Andrzejewski B. 1992. Emanuel Swedenborg. Między empirią a mistycyzmem. Poznań: PTPN.
 • Andrzejewski B. 2011. Homo universus. Mensch und Sprache in der deutschen und polnischen Philosophie. Würzburg: Koenigshausen & Neumann.
 • Andrzejewski B. 2012. Homo communicativus w świetle nowożytnego empiryzmu angielskiego. W Lingua nerwus rerum humanorum, M. Koszko, K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej (red.), 25–33. Poznań: Wyd. UAM.
 • Andrzejewski B. 2012. Od homo symbolicus do homo universus. W poszukiwaniu definicji człowieka. W Filozofia a sfera publiczna, P. Orlik, K. Przybyszewski (red.), 215–228. Poznań: Wyd. IF UAM.
 • Apel K.-O. 1990. Komunikacja a etyka: perspektywa transcendentalno-pragmatyczna, tłum. A. Przyłębski. W Komunikacja – rozumienie – dialog, B. Andrzejewski (red.). Poznań: IF UAM.
 • Buczyńska H. 1965. Peirce. Warszawa: WP.
 • Dobek-Ostrowska B. 2002. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Astrum.
 • Gadamer H.-G. 1975. Wahrheit und Methode. Tübingen: Mohr & Siebeck.
 • Heidegger M. 1975. Unterwegs zur Sprache. Pfullingen: G. Neske.
 • Heidegger M. 1986. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer.
 • Novalis. 1983. Schriften in einem Band. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag.
 • Scheler M. 1986. Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki. Warszawa: PWN.
 • Scheler M. 1987. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki. Warszawa: PWN.
 • Znaniecki F. 1912. Humanizm a poznanie. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db90e1f3-9ff2-41e1-93d5-b6479f448856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.