PL EN


2019 | 8 (21) nr 2 | 119-129
Article title

Liturgia sakramentu małżeństwa w realiach litewskich w diecezji Wiłkawiszskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Liturgy of the Sacrament of Marriage in Lithuania in Wiłkawiszska Diocese
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przymierze między mężczyzną a kobietą nie jest jedynie przedmiotem układu prawnego lub jakiegoś kontraktu. W Kościele katolickim zostało bowiem podniesione do godności sakramentu. Nauka Kościoła jest więc jednoznaczna: małżeństwo pochodzi z ustanowienia Bożego. Dlatego też określane jest ono mianem przymierza, w miejsce dawnego określenia umowa. Ze względu na to, że jest sakramentem, którego udzielaniu towarzyszy odpowiednia forma zewnętrzna – wymaga obrzędu liturgicznego. Dlatego też ustawodawca kościelny sformułował zasadę dotyczącą formy zawierania małżeństwa. Opierając się na badaniach socjologiczno-pastoralnych autora, ukazana została strona praktyczna zawarcia małżeństwa w diecezji Wiłkawiszskiej na Litwie po odzyskaniu niepodległości od 1991 r. do 2012 r., a także zmiany zachodzące w latach późniejszych.
EN
The matrimonial covenant by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life is not a legal arrangement. In the Catholic Church it has been raised to the dignity of a sacrament between the baptized. The teaching of the Church is unambiguous that marriage is a divine institution. It is therefore referred to as ‛covenant’ instead of the former ‛contract’. This is a sacrament, which to assist at marriage must be an appropriate external form – requires a liturgical rite. Therefore, the ecclesiastical legislator formulated a rule regarding the form of the celebration of marriage. Based on the author’s sociological and pastoral research, the study explores the practical side of celebration of marriage in Wiłkawiszska Diocese.
Contributors
  • wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kownie; adres do korespondencji: Vienuolyno 2a, Miroslavas, Litwa
References
  • Majer, Piotr. 2015. „Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa.” Annales Canonici 11:135-55.
  • Petryk, Piotr. 1998. Ku wspólnocie życia i miłości. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db90f759-09c9-4ec3-bb6f-731f25d2e8c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.